Logotype för Storfors kommun

Stort engagemang stoppade vattenläcka i Storfors

Enhetschef Tommy Svärd är tacksam för Storforsbornas engagemang.

Tack vare stort engagemang hos Storforsborna har nu en vattenläcka stoppats.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och hjälpt till att sprida information, säger enhetschef Tommy Svärd.

Under torsdagen försvann 2,5 kubikmeter vatten ur Storfors ledningssystem varje timme. Den aktuella ledningen går mellan Storfors och Lungsund och sedan vidare till Lundsberg. Via hemsidan och sociala medier bad tekniska enheten om hjälp att sprida information för att uppmärksamma fastighetsägare på att ett stort läckage pågick någonstans. En anledning kan ha varit sönderfrusna ledningar och stort vattenflöde i något tomt hus.

Exakt vad som hänt vet inte Tommy Svärd, men engagemanget var stort och läckan har nu stoppats. Troligen på grund av att någon fastighetsägare blivit uppmärksammad på problemet.

- Vi är väldigt glada över alla som hjälper till i sådana här situationer. Det visar den lilla kommunens styrka med närhet och engagemang, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund