Logotype för Storfors kommun

Storfors vinnare i energieffektivisering

För drygt ett år sedan bjöd Länsstyrelsen in samtliga länets kommuner till en tävling i energieffektivisering av kommunhusen. Nu är tävlingen avgjord och som segrare står Storfors kommun.


Syftet med tävlingen var att spara energi i kommunhusen och uppmärksamma personalen på vilken påverkan den dagliga elanvändningen har för förbrukningen. De flesta av länets kommuner har deltagit i tävlingen, där alla tekniska och innovativa åtgärder för effektivare elanvändning har varit tillåtna. Vinnaren blev Storfors kommun med följande motivering:

Storfors kommun har med enkla medel skapat engagemang för energieffektivisering hos personalen i den egna arbetssituationen, och visat att det kan ge resultat. De har på ett förtjänstfullt sätt visat att energieffektivisering inte bara handlar om tekniska åtgärder, utan besparing kan nås även med ett förändrat beteende.   

– Det känns naturligtvis väldigt roligt att vi är bäst i länet, med tanke på att vi verkligen satsat på att jobba med energifrågorna i Storfors de senast åren, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Olof Edén som är energirådgivare på Storfors kommun menar att deras framgångar i energieffektiviseringsarbetet inte enbart har bestått i tekniska lösningar utan också att de aktivt arbetat med personalen och beteenderelaterade frågor.  Han tror att återkopplingen kan vara en del i framgången. Bland annat har medarbetarna på Storfors kommun fått ta del av hur energiförbrukningen sett ut under tävlingsperioden.  

– Jag har visat grafiskt hur vi ligger till och personalen har fått se att det faktiskt lönar sig med små åtgärder, säger Olof Edén.

Positiva effekter av energieffektivisering

Varje år köper kommunerna och landstinget i Värmland energi till sina fastigheter för över 500 miljoner kronor. Dessutom lägger kommunerna och landstinget årligen över 50 miljoner kronor på bränsle till sina fordon.

– Om energianvändningen effektiviseras så innebär det att stora belopp kan frigöras och därmed satsas på annat i kommunerna, säger landshövding Kenneth Johansson. Med den här tävlingen ville vi väcka tanken att det faktiskt, även med små medel, går att åstadkomma förändring.

– En del åtgärder kräver investeringar, men långt ifrån alla, fortsätter han. Lika viktiga som de tekniska åtgärderna är, är det att få med sig personal och kommuninvånare i att minska energianvändningen.

Viktigt med långsiktighet

Sedan fyra år tillbaka har alla kommuner och landstinget i länet intensifierat sitt arbete med energieffektivisering i sina fastighetsbestånd sina fordonsflottor, med stöd av Energimyndigheten och Länsstyrelsen Värmland.

Grunden för ett lyckosamt arbete är att skapa en organisation för ett systematiskt energieffektiviseringsarbete som omfattar alla verksamheter. Kommunernas energisamordnare har här en viktig roll att kartlägga möjligheterna, samordna genomförandet och följa upp arbetet. Mycket görs redan idag, men betydligt mer finns att göra. Därför är det angeläget att vi gemensamt i länet fortsätter vårt arbete med energieffektivisering.

Senast publicerad av Kristina Elmström