Logotype för Storfors kommun

Samråd kring ändring av detaljplan för Koltorp 1:18

Storfors kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 29 mars till och med 20 april 2016.

Planområdet omfattar ca 12 hektar. Syftet är att skapa ny kvartersmark för ett särskilt äldreboende om 40 platser fördelat på två våningsplan.

Planen innehåller också möjlighet till framtida utbyggnad, vilket illustreras i förslaget.

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådet är en möjlighet för sakägare och andra att berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

HÄR FINNS PLANHANDLINGAR

Senast publicerad av Eva Wiklund