Logotype för Storfors kommun

Nej till vandrarhem på industriområde i Storfors

Miljö- och byggnadsnämnden  i Storfors kommun har idag behandlat ett ärende från Alanyum AB som äger fastigheten Gjutåsen 1:28 på Norra industriområdet i Storfors kommun.Alanyum AB har ansökt om bygglov för ändrad användning av fastigheten. Företaget vill ändra användningsområde för sin fastighet från kontorshotell till vandrarhem.

Miljö- och byggnadsnämnden har idag fattat beslut om att avslå företagets begäran då det saknas stöd i detaljplanen att använda fastigheten för annat ändamål än småindustri.


Senast publicerad av Kristina Elmström