Logotype för Storfors kommun

Måttlig höjning av avfallstaxan för 2022

En man står i en större lokal med folk i bakgrunden.

Miljösamordnare Andreas Eriksson föredrog ärendet om nästa års avfallstaxa i Storfors inför fullmäktiges beslut.

Avfallstaxan i Storfors höjs 2022 med 2,3 procent.

Det beslutade Storfors kommunfullmäktige under årets sista möte.

Prisförändringen innebär att det största antalet kunder, som har grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl, får en höjning med 40 kronor per år.

De senaste åren har avfallstaxan höjts ganska mycket, dels på grund av höjda kostnader, dels för att Renhållningsbolaget dragits med en historisk skuld eftersom avfallstaxan tidigare inte täckt utgifterna. Nu har Renhållningsbolaget inte längre någon skuld, men ökade utgifter kommer i form av bland annat ansvaret kring returpapper, förbränningsskatt, ökade avgifter för utsläppsrätter samt generella kostnadsökningar. Från och med 2022 så är också den fria servicen tvätt av kärl borttagen, vilket betyder att fastighetsägaren själv får tvätta sin matavfallstunna eller beställa tvätt av kärl som en tilläggstjänst.

Det blir kostnadsfritt att byta mellan olika hämtningsintervall.

- Det betyder att kunderna kan prova sig fram för att se vad som passar dem bäst, säger Miljösamordnare Andreas Eriksson, som föredrog ärendet om taxehöjning på kommunfullmäktiges decembermöte.

Och skillnaden är betydande. Den som har hämtning varannan vecka betalar 3 215 kronor per år. Den som istället väljer ett intervall på åtta veckor får en kostnad på 1 430 kronor per år. Skulle man dessutom hemkompostera, och därför bara behöva den gröna tunnan, så blir kostnaden för åttaveckorsintervallet 1 350 kronor per år.

Ett grundpaket för fritidshus med två egna tunnor (190+140 liter) kostar 1695 kronor per år. Om man istället delar tunna på ett områdesgemensamt hämtningsställe är kostnaden 1070 kronor per år och fritidshushåll.

Även fritidshushållen kan välja alternativen "mer sällan tömning" eller "hemkompostering". Med dessa alternativ landar den totala kostnaden för tömning på mellan 660 kronor och 1295 kronor per år

Hela taxan kommer att publiceras på kommunens hemsida när den börjar gälla.

Senast publicerad av Eva Wiklund