Logotype för Storfors kommun

Gemensamma avfallsbolaget är igång

Från och med den 1 juni driver Storfors och Karlskoga ett gemensat avfallsbolag.
Under hösten planeras sopsortering även i Storfors, men i övrigt kommerdu som kund inte att märka någon större skillnad.

Ändringen innebär att hushållen i dagsläget enbart fått faktura för maj månads vatten och sophämtning. Fakturan för juni kommer att komma från det nya bolaget.

Taxorna kommer att vara oförändrade under 2015, återvinningscentralen kommer även fortsättningsvis att finnas i Storfors och soporna kommer att hämtas på vanligt sätt.

Under hösten kommer alla hushåll att få information om det nya systemet med sopsortering av matavfall.

Målet är att alla hushåll ska ha infört detta vid årsskiftet. När det gäller sommarstugeägarna är målet att de kommer igång under sommaren 2016.

I flera kommuner har man varit tvungen att höja taxorna i samband med övergången till matavfallssortering. Någon sådan höjsning av taxan är inte aktuell i Storfors, det kan tvärt om komma att bli något billigare tack vare samarbetet med Karlskoga.

- Genom den här förändringen är vår ambition att utveckla avfallshanteringen för att uppnå miljömålen, utan att det blir dyrare för kommuninnevånarna, säger Hans Jildesten.

Det nationella miljömålet säger att vi ska sortera ut minst 35 procent av allt matavfall i Sverige.

I Karlskogas anläggning på Strandmossen kommer avfallet att tas tillvara och förvandlas till biogas eller kompostjord. 1000 bananskal ger faktiskt upphov till så mycket biogas att man kan köra en bil nästan tio mil.

Senast publicerad av Eva Wiklund