Logotype för Storfors kommun

Energispartips på sju språk i nytryckta foldrar

Energirådgivarna Tina Näslund och Hanan Othman har tagit fram energispartips på sju språk.

Under hela 2022 har projektet ”Energi- och klimatrådgivning för nysvenskar” pågått i samverkan mellan kommunerna Storfors, Filipstad, Karlstad och Hammarö.

Nu har det bland annat mynnat ut i foldrar med energispartips – på sju olika språk.

- Det känns speciellt meningsfullt att få tillgängliggöra tips för energibesparing på många språk just i dessa tider med höga elpriser, säger energirådgivare Hanan Othman.

Under våren och hösten har de båda klimat- och energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund besökt en lång rad klasser med nysvenskar, inom SFI och KomVux. De har föreläst om allt från hur man sparar el och hur man väljer elavtal till återvinning, uppvärmningssystem eller varför man inte ska tömma använd matolja i vasken.

- Det finns många saker som är självklara för oss som vuxit upp i Sverige, men som kan vara svåra för nysvenskar, säger Tina Näslund, som menar att de båda fått fin respons under föreläsningarna.

Projektet, som varit finansierat av Energimyndigheten, är nu genomfört men resultatet i form av foldrar på arabiska, persiska, franska, engelska, tigrinja, kurmanj och självklart även på svenska, finns kvar. Fysiska foldrar finns att hämta hos kommunerna, och de finns även att skriva ut via kommunernas hemsidor.

Här finns även en kort, nyproducerat film om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Två kvinnor - länk till film

Se filmen om energisparprojektet - den är drygt 1,5 minuter lång.

Tips för att spara resurser och pengar i en smartare vardag

 • Välja elhandelsbolag
 • Dra ur laddare och stänga av stand-by
 • Sänka värmen en grad, kan spara 5% energi
 • Vattenkokare är effektivare än kastrull
 • Duscha kortare tid
 • Snålspolande munstycke kan spara 30-85% vatten
 • Välja miljömärkta varor
 • Jämföra energimärkningen före inköp
 • Välja LED-lampor, kan spara 90% energi
 • Åka cykel gynnar hälsa och miljö
 • Åka tåg/buss, kan spara 90% CO2
 • Köra bil energisnålt och erbjuda samåkning
 • Öka andelen grönt och närproducerad mat
 • Minska matsvinn, kan spara 30%
 • Samla matavfall i behållare, till återvinning
 • Laga, återbruka, sortera samt återvinna
 • Samla matolja i behållare, till återvinning
 • Miljöfarligt avfall (batterier, lampor, färg...) lämnas till återvinningscentral
 • Se matens klimatpåverkan www.matkalkylatorn.se Länk till annan webbplats.
framsida foldrar

Här finns elspartips på sju språk att skriva ut.

Senast publicerad av Eva Wiklund