Logotype för Storfors kommun

Delad soptunna eller glesare hämtning ger lägre avgift

Förslaget till ny avfallsplan innehåller många delar. Du kan bläddra i planen här på webben eller se utställningen i kommunhuset på vardagar.

I Storfors finns från och med torsdag 9 april förslag till en ny avfallsplan utställt.
Nu öppnas för nya möjligheter som att glesa ut hämtning till varannan månad och kommunen vill också se fler dela soptunna.
Samtidigt blir avgifterna då lägre.
- Det ska löna sig att vara miljömedveten, återvinna och sortera sitt avfall, säger miljösamordnare Jasmine Delin.

GÅ DIREKT TILL FÖRSLAGET TILL AVFALLSPLAN

Avfallsplanen ställs ut under fyra veckor i kommunhuset och på kommunens hemsida för att allmänheten ska kunna ha synpunkter på den. Efter utställningen kommer synpunkterna att sammanställas och presenteras för kommunstyrelsen. Planen ska slutligen antas i kommunfullmäktige.

Planen innehåller både nyheter och förtydliganden av tidigare krav och möjligheter.

Det är redan idag möjligt att dela tunna med grannen, vilket ger mer än halverad avgift. Nu kommer också möjligheten att välja mellan hämtning varannan, var fjärde, var sjätte eller var åttonde vecka - med
justering av taxan. Man kommer också att lyfta fram alternativet att boka en speciell tunna för trädgårdsavfall under sommarsäsongen. Hämtningarna av säckar vid tomtgränsen upphör, eftersom arbetet är tungt och farligt för dem som ska lyfta säckar.

- Det är ett gammeldags sätt att hantera den här typen av avfall, säger miljösamordnare Andreas Eriksson.

Istället kan man boka en tunna på 370 liter under hela säsongen för bara 750 kronor. Tunnan kan självfallet delas med en granne, men räkningen kan bara gå till ett hushåll.

- Det är en trend i samhället att man önskar individuell anpassning, nu kommer vi att kunna erbjuda det i mycket högre grad. Det ska löna sig att sköta sin sopsortering, säger Anderas Eriksson.

Något som också är på gång är bostadsnära insamling av förpackningar. Nu ska man inte längre behöva sortera i en uppsjö papperskassar i garaget utan nya lösningar ska komma. Det kan handla om extra tunnor för enskilda eller för ett helt kvarter.

- Vi vet inte ännu hur det kommer att gå till i detalj, men FTI, Förpackningsinsamlingen, har fått i uppdrag att ordna bostadsnära insamling, säger Jasmine Delin.

Att minska mat- och restavfall är också ett prioriterat område. Målet är en minskning till max 171 kilo avfall per person och år.

För att klara det föreslår man en justering av avfallstaxan, bättre system för källsortering och enkla saker som att använda matavfallspåsar i frukt- och gröntavdelning i butiker.

I avfallsplanen finns också en punkt om att minska nedskräpningen. Här föreslås inventering av var papperskorgar finns, skärpplockardagar och kanske uppsamling för pant på fler ställen.

- I Karlskoga har vi pantrör vid exempelvis busstationen och det har visat sig fungera bra, säger Jasmine Delin.

Vad tror då miljösamordnarna kommer att göra Storforsborna mest glada?

- Förmodligen att taxan kommer att anpassas. Man blir belönad för att man sorterar rätt och för att man själv ser till att minska mängden avfall, säger Jasmine Delin.

Andreas Eriksson tror att fler kommer att upptäcka fördelarna med att dela kärl och att kanske glesa ut hämtningsintervallet.

- Det kan ju vara många som inte upptäckt detta ännu, men nu sätter vi fokus på det. Ett av målen är att fler ska dela kärl, säger han.

I avfallsplanen finns också avsnitt om att rivningsmaterial i största möjligaste mån ska återanvändas, att mängden engångsartiklar ska minskas i kommunal verksamhet och att man ska återbruka inventarier i ännu högre grad.

Man pekar också på att matsvinnet måste minska och att man därför ska mäta matsvinn både i skola, förskola, vård- och omsorgsverksamheten samt i produktionsköken.

En åtgärd kan vara att erbjuda elever och personal att köpa med sig matlådor med överbliven lunchmat hem.

Sedan flera år tillbaka har avgifterna för latrinhämtning höjts. I den nya planen förslås att man ska jobba ännu hårdare för att all latrin tas om hand lokalt där den uppstår.

- Idag finns det ju bättre tekniker som förbränningstoaletter eller mulltoaletter och man kan också kompostera sitt eget latrinavfall bara det görs på rätt sätt, säger Jasmine Delin.

I planen föreslås att kommunen ska informera latrinkunder via telefonsamtal eller hembesök om alternativ till abonnemang för latrinhämtning.

Mellan 9 april och 7 maj finns planen att granska på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Information: Miljösamordnare Jasmine Delin 0586 – 619 32

Senast publicerad av Eva Wiklund