Logotype för Storfors kommun

Avgift för åtgärder som berör vatten

Om kommunens tekniska avdelning behöver besöka en fastighetsägare för att exempelvis stänga av eller sätta på vattnet, så kommer detta att innebära en kostnad för fastighetsägaren.

Det gäller både om fastighetsägaren själv beställt tjänsten eller om tekniska avdelningen på grund av andra akuta omständigheter måste ågärda vatten eller avlopp. Det kan också gälla åtgärder när kommunen måste rycka ut för att stänga av ventiler i gatan när något ska åtgärdas inne i huset och det saknas avstängningsventiler där.

Däremot betalar kunden exempelvis inte något för ett planerat byte av vattenmätare som sker på kommunens begäran. Detta beslutades av kommunfullmäktige i den taxa som antogs 2017-06-21.

Avstängning av vattentillförsel kostar exempelvis 625 kronor och påslagning av vattnet lika mycket. En sönderfrusen vattenmätare kostar 1250 kronor att byta. Om arbetet måste ske utanför ordinarie arbetstid blir kostnaden den dubbla.

Hela taxan finns att läsa på kommens hemsida www.storfors.se.


Senast publicerad av Eva Wiklund