Logotype för Storfors kommun

Att ha höns i tätorten

Hönorna på bilden har inget med artikeln att göra.

Det blir mer och mer populärt att skaffa höns för eget behov. Vad många inte känner till är att det krävs tillstånd för att ha höns inom detaljplanelagt område, alltså inom tätbebyggt område.

Det krävs tillstånd från kommunens myndighetsnämnd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Detta finns reglerat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna  för  Storfors  kommun.

Djurhållning kan också innebära att man bedriver miljöfarlig verksamhet. Exempelvis så måste gödselhantering ske enligt vissa regler.

Här finns ytterligare information och länkar till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
samt ansökningsblanketter >>


Senast publicerad av Kristina Elmström