Logotype för Storfors kommun

Arbetet med Djupadalsgatan klart lagom till Centrumfesten

På torsdag och fredag asfalteras de sista delarna av Djupadalsgatan när gång- och cykelbanan får sin beläggning.

- Det har i stort sett gått helt enligt våra planer, säger Tommy Svärd, chef för tekniska enheten.

Under hösten har Djupadalsgatan smalnats av och fått en bred gång- och cykelväg på norra sidan. Busskurer har ställts på plats intill riksväg 26 och ett antal parkeringsplatser har markerats. Vid COOP finns ett övergångsställe med extra kraftig belysning och en varningsskylt som blinkar när det finns gående som passerar. Längs hela Djupadalsgatan står nya lykstolpar med bra belysning både mot gångbanan och mot vägen.

Jonas Larsson och Håkan Nilsson från Sten & Väg jobbar med finjustering av kantstenarna.

- Det har varit ett trevligt jobb med väldigt lite kommentarer från de boende eller folk som vill passera. Vi är vana vid att folk gnäller mycket mer, säger Håkan.

Tomas Helltröm från PEAB mäter upp hur mycket asfalt som kommer att gå åt för cykelbanan med hjälp av en meterberäknare på hjul.

- Vi börjar asfaltera i morgon torsdag och räknar med att vara klara under dagen, sedan blir det vissa finjusteringar under fredagen, säger han.

På andra sidan gatan promenerar Åke och Rosie Kvick, nyinflyttade från Stockholm i september. De betraktar arbetet.

- Det här blir verkligen fint, säger Åke, och berättar att makarna sålde sitt radhus i Stockholm för att hitta ett lugnare läge lagom till pensionen. I Storfors fanns en fin villa till rätt pris.

- Det är otroligt lugnt och fint här i Storfors, som att dra ur sladden efter stressen i Stockholm. Både barn och barnbarn har hälsat på och tycker att det är mysigt här, säger han.

På tisdag stundar Centrumfest i Storfors då marschaller kommer att lysa upp den nyasfalterade centrumgatan. Hela arbetet är budgeterat till 5,9 miljoner kronor varav hälften bekostas av Trafikverket.

- Det här är en investering i trafiksäkerhet för framtiden. Att det dessutom blir snyggt och prydligt är bonus, säger Tommy Svärd.

Senast publicerad av Eva Wiklund