Logotype för Storfors kommun

Miljöfarlig verksamhet

Kommunfullmäktige i Storfors kommun har beslutat att avgiften för tillsyn inom miljöbalkens område ska vara riskbaserad. Det betyder att det är verksamhetens risk att påverka miljön och människors hälsa som bestämmer hur många tillsynstimmar som behövs och därmed hur stor avgiften blir för verksamheten.

För att fastställa tillsynsbehovet utgår man från vilken typ av verksamhet som bedrivs vilket ger företaget en grundtid. Sedan beaktas ett antal faktorer som medför extra risk för miljön eller människors hälsa vilka kan ge företaget ytterligare tillsynstid.

Årlig eller timavgift

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig för att jämna ut kostnaden. Verksamheten erhåller på sikt den tillsyn de betalar för.

För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå många år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som nedlagts på tillsynen. I taxan och dess bilagor framgår vilka avgifter som tillämpas vid prövning och anmälan samt hur tillsynsbehov och tillsynsavgift fastställs.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga