Logotype för Storfors kommun

Anmälan braskamin med flera

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och då ska du skicka in en särskild anmälan.

Du ansöker om en anmälan på en särskild blankett. Alla anmälningar debiteras enligt gällande avgifter, den så kallade bygglovstaxan.

Anmälan krävs för:

  • Ändring av konstruktion eller planlösning inomhus
  • Vissa installationer och ändring av hiss, eldstad/braskamin, rökkanal, ventilation, vatten, avlopp
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
  • Ej lovpliktiga vindkraftverk
  • Ändring av konstruktion, planlösning eller installationer som ger upphov till farligt rivningsmaterial
  • ​Rivning av en huvudbyggnad utanför ett område med detaljplan

Att installera eldstad eller braskamin

För att få börja installera en braskamin måste du lämna in en anmälan och få ett startbesked av byggnadskontoret. Innan du börjar elda ska du även kontakta en skorstensfejarmästare som besiktar och godkänner anläggningen.

En anmälan för eldstad består av:

Utskriven ifylld anmälningsblankett

Planritning, skala 1:100 (1cm = 1m).

Fasadritningar, skala 1:100.

Prestandadeklaration

Om eldstaden som anmälan avser husets värmekälla krävs även teknisk beskrivning.

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Kristina Elmström