Logotype för Storfors kommun

Radon

Radon är en ädelgas som inte syns, luktar eller smakar. Radonet i våra bostäder bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i våra bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Risker med radon

Radongasen sönderfaller till radondöttrar (metalljoner) och joniserande strålning avges. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma.    I jämförelse med dålig kost, rökning, och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor man under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Man uppskattar att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusluften. Av dessa fall är 90 % rökare. 

Mätning av radon i bostäder

Radon kan även komma från byggnadsmaterialet blå lättbetong som användes mellan 1926-1974. Blåbetong kan finnas i både ytter- och innerväggar samt i bjälklag och kan vid dålig luftväxling ge höga radongashalter i inomhusluften.   Har man egen djupborrad brunn med radonhaltigt vatten kan också vattnet vara en källa till radon inomhus.

För att vara säker på att din bostad inte innehåller höga halter av radongas bör du göra en mätning. Ta kontakt med ett ackrediterat mätföretag för mätning av radon i bostad eller ett ackrediterat vattenlaboratorium för mätning av radon i vatten. Bor du i hyres- eller bostadsrätt är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som är skyldiga att göra mätningar. 

Mer information

Mer information finns i högerspalten.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Bygg- och miljökontoret.

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga