Logotype för Storfors kommun

PCB

Inventering och sanering av PCB i fogmassor

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa.

Vad är PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i Sverige i huvudsak under 60-talet som mjukgörare i fogmassor och kan finnas på fasader, runt fönster, i golv- och förseglingsmassor samt som förseglingsmassor i isolerrutor. PCB kan även finnas i transformatorer och kondensatorer.

1972 förbjöds användningen av PCB i fog- och golvmassor eftersom man upptäckte att det gav skada på djur och människor.

Syftet med de nya reglerna är att:

  • ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
  • förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall.
  • reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Mer information

Mer information finns i högerspalten.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Bygg- miljökontoret.

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga