Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 0550-651 25.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 0550-651 25.

Tisdag 19 januari

Under tisdag 19 januari 2021 kommer dricksvattnet i Tåbäcken, Bjurtjärns skola och Herrnäsets sommarstugeområde att vara avstängt under kortare perioder. Avstängningen beror på att service på vattenverkets bakteriedödande UV-ljus ska utföras. Service utförs på olika områden och varje område får räkna med att vattnet är avstängt i cirka en timme. Efter avstängningen kan vattnet bli lite missfärgat, men det försvinner vid spolning. Även om vattnet är avstängt ska ledningarna betraktas som trycksatta.

Kontakt

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter
0550-651 25

Länkar

Stiftelsen Björkåsen
länk till annan webbplats
Fastighetsjour för Stiftelsen Björkåsens fastigheter
0550-651 30

Senast publicerad av Eva Wiklund