Logotype för Storfors kommun

Sveriges trivsammaste skola finns i Storfors

Eleverna på Vargbroskolan och Bjurtjärns skola gör tummen upp för trivsel och undervisning. Th: Rektor Ann-Christin Sigmund, Eleverna Ameneh Amini, Jaane Jacobs och Ghufran Khandsh, rektor Sven-Erik Rhen samt Bjurtjärnseleven Adam Mård.

Storfors skolor är trivsammast i Sverige enligt SKLs färska elevenkät. Eleverna ger skyhöga betyg för trygghet, trivsel och stimulans. Th: Rektor Ann-Christin Sigmund, Eleverna Ameneh Amini, Jaane Jacobs och Ghufran Khandsh, rektor Sven-Erik Rhen samt Bjurtjärnseleven Adam Mård.

Ännu en gång får skolan i Storfors toppbetyg i en nationell ranking.

Denna gång i den färska elev-enkäten från SKL, Sveriges kommuner och Landsting.

Den visar att Storfors är absolut bäst i klassen – när eleverna sagt sitt.

Enkätundersökningen är gjord bland eleverna i femte och åttonde klass och av Sveriges 290 kommuner har 216 valt att delta. I Storfors visar eleverna i båda årskurserna – både på Vargbroskolan i Storfors och i Bjurtjärns skola - att de trivs allra bäst i hela Sverige.

Helena Bjelvenius, utredare på SKL, är imponerad av hur man jobbar i Storfors.

- Det var inspirerande att höra rektorn berätta om hur man jobbar för skapa goda relationer och närhet till eleverna. Vi har gjort elevenkäten i sex år och det är första gången som en kommun har högst resultat både för årskurs 5 och årskurs 8. Storfors kommun utmärker sig särskilt med fina resultat för de äldre eleverna där 96 procent svarade positivt jämfört med medelvärdet på 74 procent. Det är ett imponerande resultat, säger hon.

Undersökningen har gått till så att eleverna fått sju olika påståenden där de ska gradera i hur hög grad de håller med. På punkt efter punkt har enkätens sju frågor fått höga poäng av Storforseleverna. Undersökningen visar att de känner sig trygga, delaktiga och informerade. De vet att de kan få hjälp i skolarbetet om det behövs och de känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

- Det är naturligtvis väldigt roligt att eleverna ger skolan detta höga betyg, säger Sven-Erik Rhen, rektor på Vargbroskolan. Han tror att flera olika faktorer bidrar till det goda resultatet.

- Vi jobbar stenhårt för att skapa goda relationer här på skolan, både mellan elever och mellan vuxna och ungdomar. Du kan aldrig påverka någon som du inte har en bra relation med, säger Sven-Erik, som också säger att man har en väldigt låg personalomsättning, hög lärartäthet och en närhet mellan vuxna och ungdomar.

- Vi har satsat väldigt mycket på att skapa mötesplatser där goda relationer kan växa fram, säger han.

Ann-Christin Sigmund, rektor för Bjurtjärns skola, är också glad över det positiva resultatet, men inte särskilt överraskad.

- Vi har jättefin stämning på skolan, väldigt trygga elever samt lyhörda och flexibla pedagoger. Jag ser resultatet som ett jättestort förtroende från våra elever. Det förtroendet ska vi fortsätta att förvalta väl, säger Ann-Christin Sigmund, rektor för Bjurtjärns skola.

Bjurtjärns skola är en mindre byskola med cirka 70 elever och sex pedagoger. Vargbroskolan i centralorten är relativt nybyggd och invigdes 2008 som Sveriges första superisolerade och hybridventilerade skola.

- Säkert har våra fina lokaler på Vargbroskolan bidragit till trivseln, men det är inte hela sanningen. Storfors kommun har under väldigt många år satsat på skolan med målet att skapa regionens bästa skola. Olika undersökningar ger oss ofta höga betyg, men att eleverna tycker att Storfors har Sveriges bästa skola är ju riktigt häftigt, säger kommunalråd Hans Jildesten, som också poängterar att inriktningen har varit att alla elever ska nå målen.

- Det här visar att vi tänkt helt rätt, säger han.

De fyra elever som intervjuas säger att de stortrivs på sina skolor.

- Både elever och lärare är bra här, därför trivs jag, säger Ameneh Amini.

- Lärarna är jättebra och eleverna är trevliga, jag har fått bra vänner, säger Ghufran Khandsh som bara gått på skolan i tre månader.

- Jag trivs här eftersom alla är snälla. Våran rektor är snäll och också väldigt rolig, säger Jaane Jacobs.

- Vi har bra lärare och lär oss massor. Jag gillar min skola eftersom den inte är så stor och ganska gammal. Min mamma har också gått här, säger Adam Mård.

SKLs utredare hoppas nu att Storfors goda resultat ska sprida ringar på vattnet.

- Vi har i tidigare studier sett att just goda relationer är en viktig framgångsfaktor för skolan. Vi hoppas att Storfors arbete och förhållningssätt kan inspirera andra, säger Helena Bjelvenius.

 

Enkäten

(Procentuellt positiva svar. Siffran inom parantes är medelvärde i Sverige)

Länk till enkäten för hela Sverige Excel, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund