Logotype för Storfors kommun

Storfors särskoleelever reser till Italien

En man och en kvi9nna står framför Vargbroskolan.

Kommunalråd Hans Jildesten och skolchef Annelie Izindre berättar om särskolans kommande resa till Italien.

Under nästa år får särskoleelever i Storfors resa till Italien för att testa olika sporter och aktiviteter.

- Att elever får resa utanför kommungränsen öppnar upp för visioner och drömmar, så vi är väldigt glada över detta bidrag från EU-programmet Erasmus, säger skolchef Annelie Izindre.

Projektet INSport är ett transnationellt projekt där elever med funktionsnedsättning får chans att testa rörelse i olika former. Projektet går hand i hand med den rörelsesatsning som görs i skolorna i Storfors just nu och även med visionen att skapa en folkhälsokommun i toppklass.

- Vi prioriterar folkhälsan just nu och där är skolan en viktig spelare. Vi har bland annat rörelseprojekt på rasterna, gratis frukost och gymkort för högstadieeleverna. Det här blir ytterligare en viktig pusselbit, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Fem elever är inskrivna i Storfors särskola, men där går ytterligare tio omvänt integrerade elever, det vill säga elever som läser enligt grundskolans läroplan, men som har sin hemvist inom särskolan.

I Storfors har särskolan sina lokaler mitt i byggnaden, vilket underlättar för eleverna att integreras.

- Vi hoppas att det här ska ge både elever och pedagoger inspiration till ny rörelseglädje, säger Annelie Izindre, som också betonar att grundsärskolans personal och anhöriga till eleverna varit delaktiga i ansökan för resan som går till en skola i Potenza i södra Italien.

Hans Jildesten ser fram emot att välkomna resenärerna tillbaka till Storfors efter en innehållsrik resa.

- Jag är övertygad om att både elever och pedagoger har med sig nya kunskaper och ny inspiration utifrån hur man gör saker i Italien, det kommer oss alla i Storfors till gagn, säger han.

Storfors skola reser även till Polen med alla niondeklassare som en avslutning på ett terminslångt demokratiprojekt. De senaste åren har skolan även rest till Dovre i Norge med alla sjundeklassare som en fin start på högstadietiden. Nu har skolan fått projektstöd för två års resor till Dovre.

- Vi ser tydligt effekterna av Dovresan genom att det blir lugnare i korridorerna och genom att man skapar goda relationer, både mellan pedagoger och elever och mellan eleverna, säger Annelie Izindre.

Resan till Italien kommer troligen att genomföras under våren 2022.

Senast publicerad av Eva Wiklund