Logotype för Storfors kommun

Storfors ligger i skoltoppen - igen

Rektor Sven-Erik Rhen är glad över senaste SALSA-rapporten från Skolverket.

Varje år gör Skolverket en sammanställning av SALSA-värdet för Sveriges skolor.
Det är ett värde på slutbetygen utifrån elevsammansättningen, och där ligger Storfors i toppen

Uträkningen görs genom att man sätter poäng för faktorer som föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå, andelen nyinvandrade, andel med utländsk bakgrund och andel pojkar.
Utifrån detta räknar man ut hur stor andel av eleverna i nionde klass som borde ha uppnått kunskapskraven. Man beräknar också vilket genomsnittligt meritvärde eleverna i nian borde ha.
Sedan jämför man dessa siffror med de verkliga värdena. Ligger skolan högre så blir det plus och ligger skolan lägre blir det minus.
När det gäller meritvärden ligger Storfors på plus 15 och när det gäller kunskapskraven är siffran plus 26 (se faktaruta).
86 procent av eleverna i Storfors nådde kunskapskraven förra året. Det kan jämföras med Kristinehamn där mellan 60 och 76 procent nådde kunskapskraven på de olika skolorna. Detta trots att Storfors hade hela 16 procent nyinvandrade, medan Kristinehamns skolor hade mellan sju och åtta procent nyinvandrade. Rektor Sven-Erik Rhen har förklaringarna.
- Vi har bra arbetsmiljö för både lärare och elever, väldigt låg personalomsättning, mycket duktiga pedagoger och kanonfina lokaler. Och vi har under många år haft hög lärartäthet, säger han.
En viktig del är också att skolan satsat stort på språkstöd till de nyanlända eleverna. Det finns tre slussar där eleverna går den första tiden, sedan har man sex språkstödjare och dessutom fem lärare som jobbar med ”svenska som andraspråk”.
Och trots att cirka en fjärdedel av Vargbroskolans och Kroppaskolans cirka 400 elever är nyanlända de senaste åren, tycker Sven-Erik Rhen att stämningen är god och inkluderande.
- Det finns respekt från båda håll och jag tycker att de nya tas emot väldigt bra, säger han.

FAKTA

SALSA-värde 2015, genomsnittligt meritvärde
Vargbroskolan Storfors +15
Ferlinskolan i Filipstad +15
Stråvallaskolan i Filipstad + 7
Södermalmsskolan i Kristinehamn + 2
Djurgårdsskolan i Kristinehamn - 15
Stenstalidsskolan i Kristinehamn - 20

SALSA-värde 2015, andel som nått kunskapskraven
Vargbroskolan Storfors + 26
Stråvallaskolan i Filipstad + 25
Ferlinskolan i Filipstad + 9
Södermalmsskolan i Kristinehamn + 2
Djurgårdsskolan i Kristinehamn - 2
Stenstalidsskolan i Kristinehamn - 12

Senast publicerad av Eva Wiklund