Logotype för Storfors kommun

Storfors fortfarande i Sverigetoppen för behöriga lärare

Kvinna i kontor

Skolchef Annelie Izindre är glad över att Storfors positiva siffror står sig över tid.

Storfors kommun har under flera år legat i Sverigetoppen när det gäller andel behöriga lärare.

Lärarförbundets sammanställning av Skolverkets statistik visar att Storfors även läsåret 2021/2022 toppar Värmlandslistan och dessutom ligger i topp fem i Sverige bland de kommunala skolorna.

Av de 33 lärare som arbetar i de kommunala grundskolorna i Storfors har 30 en pedagogisk högskoleexamen och behörighet i minst ett ämne. Lärarförbundet räknar ihop tjänsterna till heltidstjänster och procentuellt ser behörigheten ut så här i Storfors kommunala grundskolor:

Bjurtjärns skola 100%
Vargbroskolan 89%
Kroppaskolan 89 %

Storfors ligger lång över länsgenomsnittet där 73 procent av lärarna​​ i grundskolan i Värmlands län hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne de I oktober 2021.

Skolchef Anneli Izindre är glad att den höga lärarbehörigheten i de tre kommunala skolorna ligger stabilt över åren.

- En stabil lärarkår med hög kompetens är grundläggande för att skapa en bra skola. Vi har jobbat hårt under många år för att bygga regionens bästa skola och där har vi haft ett stort politiskt stöd med resurser till skolan, säger Annelie Izindre.

Det har under flera år varit lätt att rekrytera lärare till Storfors och många väljer att pendla från kringliggande orter för att få jobba här. Skolchefen betonar att den lilla kommunen har många fördelar.

- En liten kommun är naturligtvis sårbar, men här finns också en närhet och en enkel samverkan mellan olika enheter och verksamheter som skapar ett positivt arbetsklimat, säger hon.

Kommunalråd Hans Jildesten ger en stor eloge till skolans personal och till eleverna.

- Som politiker kan vi skapa förutsättningar för en bra skola, och det har länge varit vår ambition. Men utan bra personal som brinner för både utvecklig och stabilitet och elever som trivs och värnar om skolan skulle det inte räcka, säger han och pekar också på lokalernas betydelse.

Vargbroskolan stod klar för drygt tio år sedan och bjuder på en fin miljö både inomhus och utomhus.

- Det är betydelsefullt att vi har riktigt bra och pedagogiska lokaler som ger en fin arbetsmiljö för både elever och lärare. Just nu planeras bygget av en ny landsbygdsskola i Kyrksten, säger han, och betonar att arbetet för att Storfors ska ha regionens bästa skola fortsätter.

Senast publicerad av Eva Wiklund