Logotype för Storfors kommun

Storfors får närmare halv miljon kronor för rörelsesatsning

Collagebild där skolchef Annelie Izindre, idrottslärare Lena Kristoffersson och kommunalråd Hans Jildesten är på Vargbroskolan.

Skolchef Annelie Izindre, idrottslärare Lena Kristoffersson och kommunalråd Hans Jildesten ser fram emot att satta igång projektet "Aktiv i Storfors" med hjälp av ett bidrag från Region Värmland på närmare en halv miljon kronor.

Mer rörelse under skoldagen, men även på fritiden. Det är målet när Lena Kristoffersson under 2021 går in som projektledare på heltid för projektet ”Aktiv i Storfors”.

Med hjälp av 474 413 kronor i projektstöd från Region Värmland ser hon fram emot satsningen som görs i samverkan med RF SISU Värmland.

- Vi ska jobba för att fler barn och ungdomar rör på sig mer under skoltid och även blir mer aktiva på sin fritid för att minska stillasittande och ohälsa, säger Lena Kristoffersson.

Hon står med ena foten i skolvärlden, genom jobbet som idrottslärare som hon nu tar tjänstledigt ifrån, och med andra foten i föreningslivet genom sitt engagemang i Storfors FF.

- Jag brinner för det här. Mitt mål är att stötta föreningarna i deras arbete att nå ut till fler unga. Tillsammans kan vi säkert hitta nya vägar och nya grepp, säger hon..

Samtidigt kommer Lena att vara involverad i att skapa mer rörelse även under skoldagen genom rastaktiviteter. Jörgen Nordmarker från ”Rörelsesatsning i skolan” kommer att utbilda både barn och vuxna och skolan kommer dessutom att ta fram utrustning som ska finnas i ett förråd på skolgården.

Det är särskilt viktigt att röra på sig just under uppväxtåren, eftersom det är då vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar motorik, koordination och rörelseförmåga. Rekommendationerna från WHO säger att alla barn och ungdomar mellan fem och sjutton år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Minst tre gånger i veckan bör aktiviteterna vara pulshöjande medan aktiviteter som belastar skelett och muskler också bör utföras minst tre gånger i veckan.

Fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan, men samtidigt visar forskning att barn och unga rör på sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen.

- Med rörelsesatsning i skolan vill vi inspirera till rörelse och bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva, säger skolchef Annelie Izindre, som poängterar att man i regel rör sig mer i skolan än på fritiden.

- Därför vill vi satsa på rörelse både under skoltid och efter skoltid, säger hon.

Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordförande, påpekar att barn och unga ska ges bättre möjligheter till att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med förbättrad hälsa.

- Rörelsesatsningen ligger helt i linje med kommunens prioriterade arbete med folkhälsa, säger han.

Målgruppen för projektet är barn och unga i ålder 7 till 20 år. Statistik från RF SISU Värmland pekar på att deltagandet i föreningslivet är svagt när det gäller flickor, barn och unga i socioekonomisk utsatthet och barn och unga med utländsk bakgrund. Samtidigt utgör Storfors utgör ett idrottssvagt område.

- Det här pengarna kommer att bli ett riktigt bra komplement till andra delar som gymkort för högstadieelever och frukost i skolan, säger Hans Jildesten.

Senast publicerad av Eva Wiklund