Logotype för Storfors kommun

Skolstart den 11 januari i Storfors grundskolor

I Storfors välkomnas eleverna till ordinarie undervisning från den 11 januari.

Det finns ingen generell rekommendation från Smittskydd Värmland att bedriva distansutbildning på högstadiet och Storfors kommer att bedriva vanlig undervisning med beredskap för att övergå till partiell distansundervisning om behov föreligger. Dialog med Smittskydd Värmland förs kontinuerligt.
Även SFI, undervisning i svenska för invandrare, rekommenderas närundervisning i mindre grupper.

Skolstarter:
Vargbroskolan den 11 januari kl 08.10.
Kroppaskolan den 11 januari kl.08.10.
Bjurtjärns skola den 11 januari kl 07.45
Forsbroskolan (SFI) bedriver redan undervisning

Efter årsskiftet är det också vissa förändringar när det gäller skolornas rektorer och andra tjänster.
Erik Rådberg går in som rektor för Kroppaskolan medan Anne-Charlotte Buhre återvänder till Vargbroskolan som biträdande rektor. Under året 2021 kommer Lena Kristoffersson vara tjänstledig från sin tjänst som lärare i idrott och hälsa för att arbeta som projektledare för ”Aktiv i Storfors.” Torbjörn Åman kommer att efterträda Lena.

Kontakt:

Kroppaskolan
Rektor: Erik Rådberg 0550-652 13
Biträdande rektor: Lena Duvander 0550-652 66

Vargbroskolan
Rektor: Annelie Izindre 0550-652 03
Biträdande rektor: Anne-Charlotte Buhre, tel 0550-651 13

Bjurtjärns skola
Rektor: Gunnel Eriksson 0550-65237

Forsbroskolan
Rektor: Gunnel Eriksson 0550-652 37

Senast publicerad av Eva Wiklund