Logotype för Storfors kommun

Skolinspektionen gör tummen upp för Storfors

Rasmus Larsson Bergdahl (tv) har jobbat med mottagningsverksamheten Slussen. Rektor Sven-Erik Rhen (lilla bilden) är glad över Skolinspektionens bedömning.

Storfors kommun har ett mycket väl fungerande mottagande av nyanlända elever, och är ett gott exempel på hur det bör bedrivas.

Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning under oktober 2016.

- Vi vet att vi har ett bra mottagande, men det känns väldigt roligt att också få det bekräftat av skolinspektionen, säger rektor Sven-Erik Rhen.

I Storfors skolplaceras eleverna i Kroppskolan eller Vargbroskolan och till en början får de gå i mottagningsverksamheten Slussen där de tillbringar som mest två månader. De har raster tillsammans med skolans övriga elever och deltar i skolgemensamma aktiviteter redan från början. Så småningom slussas de över till sin ordinarie klass.

Inspektionen besökte skolan den 4 och 5 oktober där man intervjuade politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, elevhälsorepresentanter och studiehandledare. Man lät också ett antal nyanlända elever själva berätta skriftligt hur de blivit mottagna.

I utlåtandet skriver inspektionen bland annat att kommunen har en flexibel och väl inarbetad planering och samverkan för elevens bästa.

- Det som gör vårt mottagande så bra är bland annat att vi har ett så nära samarbete mellan politiker och tjänstemän och mellan olika enheter inom kommunen. Var tredje vecka samlas vi 15 personer från skolan, integration och individ- och familjeomsorgen, för att diskutera varje elev, berättar Sven-Erik Rhen.

- Vi har ”råkoll” på vilka elever som är på väg och vi lär oss verkligen att förstå varandras utmaningar, säger Sven-Erik, som också gör tummen upp för den politiska ledningen som har gett skolan de resurser man behöver för att göra ett bra arbete.

Under en period hade Kroppaskolan och Vargbroskolan ett mycket stort mottagande. Idag är istället utmaningen att trappa ner verksamheten när inte lika många nyanlända kommer.

- Men vi har fått bra resurser för att göra det på ett smidigt sätt också, säger han.

Ett utvecklingsområde pekar Skolinspektionen på i Storfors. Man skriver att huvudmannen behöver se till att de resultat som kommer fram i de inledande bedömningarna används för att fatta individuella beslut om undervisningstid och för att planera undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.

- Det är ett utvecklingsområde som är mycket enkelt att åtgärda, säger Sven-Erik Rhen.

Senast publicerad av Eva Wiklund