Logotype för Storfors kommun

Skolans resor skapar bra grund för goda relationer

Efter två års uppehåll kunde lärare och elever i sjunde klass åka på den traditionella resan till Dovre.

- Den här resan har en viktigt del i Vargbroskolans framgångar. Den skapar en bättre sammanhållning och goda relationer mellan eleverna. Det leder i sin tur till bättre trivsel och resultat när alla är tillbaka på skolan, säger läraren Torbjörn Åman.

Denna gång blev det en vårvinterresa istället för en höstresa, med aktiviteter därefter i Dombås Fjällskola. Eleverna fick en kurs i att åka längdskidor, vandra med snöskor och gräva bivack. De fick också lära sig hur det går till vid en lavinsökning. Dessutom blev det tid för att bada i badhuset och rulla sig i snön.

- Många av aktiviteterna var mycket krävande men de genomfördes med bravur, säger Torbjörn, som är imponerad av elevernas uppträdande. Bussresan fungerade bra liksom elevernas förmåga att passa tider. Och att åka tolv kilometer på längdskidor i fjällterräng kan vara verkligt utmanande.

- Våra elever fick mycket beröm av de norska ledarna och för oss vuxna från skolan har det varit väldigt roligt att lära känna eleverna utanför skolmiljön, säger han.

Två av de nöjda eleverna är Emil Hammar och Maya Ströberg. Emil berättar att det var roligt att åka bort med klassen och att han fick bättre kontakt med andra elever som han kanske inte har så nära kontakt med i vanliga fall.

- Skidturen blev till slut lite långtråkig för den var lång och det kändes som att vi aldrig kom fram, skrattar han, och berättar att han och de andra fortfarande pratar om resan.

- Vi har ju fått något gemensamt som det är roligt att prata om, säger han.

Maya säger att det var skönt med en paus från skolarbetet och tycker att resan kändes som ett långt, roligt gympapass.

- Längdskidor var roligast. Jag känner att jag har fått nya vänner eftersom hela klassen pratar med varandra på en resa, det blir inte lika grupperat. Det var kul, jag hade gärna stannat kvar i Norge, säger hon.

Resan genomfördes under sista skolveckan i april under måndag till fredag. Tack vare externa från EU-medel belastar denna resa inte den kommunala ekonomin. De vuxna som följer med bjuder också på all fritid utöver den schemalagda arbetstiden.

Skolchef Annelie Izindre är imponerad av personalens engagemang och elevernas entusiasm.

- De resor som skolan gör, som denna till Dovre, men också till riksdagen i årskurs 8 och Polen i årskurs 9 skulle inte vara möjliga utan personalens engagemang och stöd. Jag är väldigt glad över detta, säger skolchef Annelie Izindre.

Hon betonar också att demokratiarbetet är en del av skolans ordinarie skolarbete och att just det arbetet bidragit till att Vargbroskolan är en av regionens bästa skolor.

- Resorna är oerhört betydelsefulla både för skolan och för eleverna. Utbyte är viktigt för elevernas utveckling och tack vare det får eleverna chans att inspireras på andra platser och i andra länder.

Senast publicerad av Eva Wiklund