Logotype för Storfors kommun

Riktlinjer gällande personer med sjukdomssymtom i skola / förskola från november

För förskolor och skolor inom Storfors kommun gäller följande riktlinjer som baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Värmland och 1177.se.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av rekommendationerna nedan göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

  • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta, snuva och sjukdomskänsla.
  • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.
  • De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att den som är sjuk behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

  • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta, snuva och sjukdomskänsla.
  • De bör testa sig med ett PCR-test för covid-19 så snart som möjligt. Stanna hemma i väntan på testsvar.
  • De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att den som är sjuk behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19.

De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de:

  • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började och
  • varit feberfria de två senaste dygnen och
  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Detta gäller för dig som inte är vaccinerad och har träffat någon som har covid-19

Du som kan ha smittats behöver vara extra försiktig även om du inte bor med den som har covid-19. Du behöver inte stanna hemma om du är utan symtom men undvik att vara nära andra människor i sju dagar.

Ovaccinerade personer under 18 år kan fortsätta att vara i förskolan eller i skolan.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen för de som är 6 år och äldre som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom har förlängts och gäller till och med den 31 december.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-den-1-november/ Länk till annan webbplats.

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/#section-99029 Länk till annan webbplats.

Skolledningen
Storfors kommun

Senast publicerad av Eva Wiklund