Logotype för Storfors kommun

Rektor vill bygga upp två nya slussar för asylsökande barn

Rektor Sven-Erik Rhen förlår kommunstyrelsen att utöka mottagandet av asylsökande barn.

Just nu står ett 40-tal asylsökande barn i kö till skola i Storfors. Nu föreslår rektor Sven-Erik Rhen en utökning med två extra slussar för att kunna ta emot barnen.
Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att tillsätta de önskade tjänsterna.

Idag finns två slussar för nyanlända elever i Storfors, en i Vargbroskolan och en på Kroppavägen. Efter en viss tid i slussen, där eleverna tränar extra på svenska och får modersmålsstöd, flyttas de till en klass som passar deras nivå. Även i klassen finns resurser i form av modersmålsstöd.

- Vi har haft ett otroligt ambitiöst mottagande i Storfors med målsättningen att erbjuda en plats inom en vecka, men det kommer vi inte att klara nu. Vi får anpassa oss till skolverkets regelverk där man rekommenderar att vi ska erbjuda plats inom en månad – eller så snart vi kan, säger Sven-Erik Rhen.

Sven-Erik Rhen säger att man i dagsläget måste prioritera vilka elever som kan erbjudas plats snabbast. I första hand erbjuds ensamkommande barn, som bor i Storfors, en plats. I andra hand prioriteras de så kallade kvotflyktingar som kommer till Storfors med permanent uppehållstillstånd. I tredje hand får de asylsökande barnen en plats.

- Vi föreslog kommunstyrelsen att utöka slussarna med två lokaler. Dels i Bjurtjärns skola och dels i lokalen Valsaren i Kulturhuset, säger Sven- Erik Rhen, som också begär att få anställa sju lärare. Man behöver tre lärare i Svenska som andraspråk, två studiehandledare som pratar arabiska och två studiehandledare som pratar persiska.

- En av lärarna behöver vi som extra stöd på Vargbroskolans högstadium, säger han.

När eleverna kan slussas vidare till ordinarie klasser beror bland annat på när det finns plats. Just nu är det fullt i både åttan och nian på Vargbroskolan, medan det finns platser i låg- och mellanstadiet – både i Storfors och Bjurtjärn.

- Vi kan inte och ska inte pressa in fler barn i klasserna än vad som är normalt. Vi måste värna om de lärare som vi har och de elever som redan finns i klasserna, samtidigt som vi måste ordna ett mottagande för nyanlända på ett bra sätt, säger han.

De extra kostnaderna för de asylsökande barnen täcks av statliga medel.

Senast publicerad av Eva Wiklund