Logotype för Storfors kommun

Problematisk skolfrånvaro i fokus i Storfors

Tre personer i en skollokal

Jesper Fromholdt, tf rektor tillsammans med pedagogerna Emelie Nordgren och Sven-Erik Rhen.

Storfors kommun har fått närmare 1,2 miljoner kronor för att hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd.
Nu är pedagogerna Emelie Nordgren och Sven-Erik Rhen anställda för att skapa en lärmiljö utanför skolan.
- Vi jobbar helt och hållet med individuella planer, säger Sven-Erik Rhen.

Pengarna kommer från Specialpedagogiska myndigheten och ska täcka kostnaderna för satsningen under hela 2023. Satsningen vänder sig till elever i årskurserna 4 till 9, som av olika anledningar inte klarar av att gå i skolan.

Genom att skapa en lärmiljö utanför skolan är tanken att få de elever som är hemma att ta ett första steg.

- Målet är sedan att eleverna ska klara av att gå i sin vanliga klass, men det måste ske utifrån varje elevs förutsättningar, säger Emelie, som har tre månader kvar på sin lärarutbildning.

- Jag hade inte tänkt jobba parallellt med studierna, men när jag blev tillfrågad tvekade jag inte, säger hon.

Hon har vuxit upp i Storfors och själv gått på Vargbroskolan. Framtiden för sin familj ser hon i Storfors.

- Det känns roligt att få jobba där jag själv har haft en så bra skolgång. Dessutom är det ett plus att få jobba med min gamla rektor, säger hon.

Ett faktum är att många barn över hela landet idag inte går i skolan. Andelen barn och unga med problematisk skolfrånvaro har ökat stort de senaste åren. Allt fler drabbas av psykisk ohälsa och lärarna ser orsaker i samhällsklimatet och i de förändrade betygen.

- Många elever är stressade över betygen där det är väldigt tydligt att man kan bli underkänd, säger Sven-Erik.

Han pekar också på den digitala världen där influencers och olika typer av sociala media skapar ouppnåeliga ideal.

- Det går helt enkelt inte att nå upp till idealen för hur man ska se ut, säger han.

Just nu deltar fem elever i satsningen, men fler är på väg in. Emelie är hoppfull för framtiden.

- Det känns väldigt positivt att vi får göra det här på elevernas egna villkor, säger hon, och får medhåll av Sven-Erik:

- Innerst inne vill alla barn gå i skolan, men det förutsätter att skolan kan ta emot dem på ett sådant sätt att de trivs, säger han.

Projektet pågår till årsskiftet 2023-2024.

Senast publicerad av Eva Wiklund