Logotype för Storfors kommun

Plats 49 för Storfors i Lärarförbundets skolranking

Kvinna på gräsmatta framför skola

Skolchef Annelie Izindre förklarar bakgrunden till Lärarförbundets ranking när det gäller Storfors.

Bra meritvärde, hög andel utbildade lärare och hög andel godkända elever gör att Storfors kommun fortfarande ligger högt i Lärarförbundets ranking av landets 290 skolkommuner.

Däremot bidrar vissa andra faktorer till att Storfors tappar något och i år hamnar på plats 49.

Lärarförbundet utser varje år Sveriges Bästa skolkommun och Storfors har under flera år legat högt i mätningarna. 2019 låg Storfors på plats två och förra året på en sjätteplats.

- Plats 49 i Sverige är fortfarande väldigt bra och vi ligger även högt bland länets kommuner, säger skolchef Annelie Izindre.

I undersökningen mäter Lärarförbundet ett antal olika faktorer varav ”utbildade lärare” och ”lärartäthet”, ges dubbel vikt i sammanräkningen. Detta eftersom fackförbundet anser att tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Följande faktorer mäts: Utbildade lärare, lärartäthet, resurser till undervisningen, friska lärare, löner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, betygsresultat i åk 9, andel elever godkända i alla ämnen i åk 9 och andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.

När det gäller utbildade lärare ligger Storfors fortfarande högt i rankingen, på plats 41, även om man tappat lite från förra årets placering på plats 17.
- Vi ligger väldigt högt när det gäller legitimerade lärare, över 90 procent, så där är det ingen skillnad mot förra året. Det som drar ner vårt betyg är att vi har haft svårare att få tag på utbildade förskollärare och fritidspedagoger, säger Annelie Izindre.

I mätningen av elevernas meritvärde ligger Storfors på plats 32.
- Vi har ju varit bortskämda med att två år i rad legat i absoluta toppen, men plats 32 är riktigt bra. Resultatet är förväntat och vi är oerhört stolt över just den här årskursen som verkligen kämpat sig upp till denna nivå. De har gjort ett jättejobb utifrån sina förutsättningar, säger hon.

Andelen godkända elever är mycket högt i Storfors och placerar kommunen på en sjätteplats i landet.
- Vi jobbar med många individuella lösningar som vi ser ger goda resultat. Eftermiddagsskola, träningsläger i olika ämnen och lovskola är några delar. Vi har också superkoll på eleverna, om någon uteblir tar vi kontakt med vårdnadshavarna direkt, säger Annelie Izindre.

Storfors har också fått se andelen barn som inte alls kommer till skolan öka, vilket är ett problem i hela Sverige. Där lägger man idag stora resurser i samverkan med IFO för att hitta lösningar som kan fungera för den enskilde. Det kan handla om undervisning i mindre grupp, distansundervisning eller att barnen bara vistas i skolan under vissa lektioner.

- Det är skolans största utmaning idag, och för oss är det en prioriterad fråga där vi nu också går in i ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och regioner; SKR. Vi vill göra absolut allt för att ge dessa elever en chans att få fullständiga betyg för det handlar ju om deras framtid, säger hon.

Att de fackliga företrädarna är nöjda med kommunen som huvudman framgår också av placeringen 78 i landet. Snäppet bättre än förra året. Även lärarlönerna ligger bra till.

När det gäller resurser till undervisning ligger Storfors i mittenskiktet bland skolorna, på plats 144 av 290 skolor. Det är något lägre än förra året då Storfors låg på plats 105.

I rankingen för lärartäthet hamnar Storfors på plats 134, vilket är lägre än förra årets plats 51, men bättre än plats 145 som Storfors fick 2019.
- Där ser man tydligt hur små förändringar kan ge stort utslag på en liten skola. Det som kanske inte syns fullt ut är att elevunderlaget minskat med runt 80 elever på ett par år. Eftersom klasserna inte kan vara hur små som helst kan det påverka värdet ganska mycket, säger Annelie Izindre.

Ett värde där Storfors ligger riktigt lågt är friska lärare. 2019 låg kommunen på plats 290 men hade förra året klättrat upp till plats 99. Nu är man tillbaka i bottenskiktet på plats 287.
- Vi har haft några långtidssjukskrivna, vilket påverkar stort eftersom vi är så små. Om fyra av 30 lärare är sjuka längre period så ger det väldigt stort utslag, och det är ju inte heller något vi kan påverka, säger hon.

En annan faktor som drar ner Storfors betyg är andel barn i förskola. Enligt lärarförbundet är ett högt antal 1-5-åringar i förskola något som ger bra betyg. Där har Storfors länge legat lågt och hamnar i år på plats 240.
- Som kommun kan vi ju aldrig styra vid vilken ålder föräldrar ska sätta sina barn i förskola. Det handlar inte om ett köproblem utan om att en del vårdnadshavare helt enkelt väntar något med detta. Det kan ju bero på att man är föräldraledig med yngre syskon i familjen och att man kanske tycker att öppna förskolan och andra barnaktiviteter i Storfors fyller behovet, säger Annelie Izindre.

En annan faktor som drar ner Storfors betyg är andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen. Där har Storfors länge legat relativt lågt och hamnar i år på plats 241.

- Vi jobbar otroligt hårt med eleverna i Storfors där vi är med och ”drar dem över mållinjen” med olika typer av stöd och uppmuntran. För vissa blir det en väldigt stor omställning att börja på gymnasiet där de inte alls kan räkna med samma stöd, så vi ser många avhopp, säger Annelie Izindre, som också tror att resvägen kan påverka för vissa elever.

- Det kan vara tufft att pendla till sin gymnasieskola, speciellt om man väljer att plugga längre bort än Kristinehamn eller Filipstad, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund