Logotype för Storfors kommun

Nu kan barn och unga med symtom testas för covid -19 på vårdcentralen

Skolsköterskan Pernilla Günther står i skolmatsalen vid ett bord med handsprit

Skolsköterskan Pernilla Günther i Vargbroskolans matsal där barnen tvättar händerna eller använder handsprit innan lunchrasten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu covid-19 test till barn och unga för att de snabbare ska kunna återgå till skolan efter förkylningssymtom.

Barn från förskoleklass och upp till 15 år ska, vid symtom som liknar de vid covid-19, testas på den vårdcentral som de tillhör, exempelvis vårdcentralen i Storfors.

Från 16 år och uppåt kan man beställa egenprovtagning via 1177.se, men för de yngre åldersgrupperna krävs ett besök på vårdcentralen. För att vara aktuell för provtagning ska man ha haft symtom i minst ett dygn, men inte mer än en vecka. Provtagningen kan ske efter telefonkontakt med vårdcentralen.

- Ur ett helhetsperspektiv är närvaro i skola och andra vardagssammanhang viktig för barn och ungas hälsa. Testning utgör också en viktig del i smittskyddsarbetet med att begränsa pandemins utbredning. Men det handlar framför allt om att barnen ska kunna komma tillbaka lite snabbare om de inte är smittade med covid-19, säger skolsköterskan Pernilla Günther.

Den som är förkyld och får ett negativt provsvar kan komma till skolan om symtomen är mycket milda, exempelvis torrhosta och lätt rinnsnuva.

- Däremot ska barn som är rejält förkylda inte vistas i skolan, man får absolut inte komma hit och vara vrålförkyld även om provsvaret är negativt. I de här tiderna vill vi inte heller sprida andra viroser bland elever och vuxna i skolan, säger Pernilla Günther.

Den som får ett positivt provsvar bör meddela lärare, rektor eller skolsköterska och sedan stanna hemma under minst sju dagar från det att symtomen startade. De två sista dagarna ska man ha varit feberfri. Om det efter den tiden återstår lätta symtom som torrhosta och rinnsnuva kan man ändå gå till skolan.

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte provtagning för barn i förskoleåldern. Dels för att provtagningen kan upplevas som obehaglig av små barn och dels för att barn i den åldern drabbas av långt fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Förskolebarn ska istället stanna hemma vid förkylningssymtom, men även här gäller att de är välkomna tillbaka till förskolan om det gått minst sju dagar sedan symtomdebut och endast lite torrhosta eller lätt rinnsnuva kvarstår.

Senast publicerad av Eva Wiklund