Logotype för Storfors kommun

Mycket få unga nyttjar tobak eller alkohol i Storfors

2020-01-09

Skolchef Sven-Erik Rhen (tv) tillsammans med lärare och elever vid den dagliga frukosten på Vargbroskolan.

Skolchef Sven-Erik Rhen (tv) tillsammans med lärare och elever vid den dagliga frukosten på Vargbroskolan.

När Region Värmland undersöker niondeklassarnas alkohol- och drogvanor sticker Storfors kommun ut på ett positivt sätt. Inom de flesta områden ligger Storfors lägst i länet.

- Jag tror att det beror på flera saker, men bland annat på att man kan ha en annan social kontroll i en liten kommun och att vuxna lyckats skapa goda relationer med ungdomarna, säger skolchef Sven-Erik Rhen.

Här kan man se hela undersökningen från Region Värmland Powerpoint, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Den anonyma enkätundersökningen genomfördes under senhösten 2019 och bestod av 43 frågor som ställdes till niondeklassarna i länet. I Storfors var deltagandet hundraprocentigt. Resultaten visar att de 48 eleverna i mycket lägre utsträckning än sina jämnåriga i länet använder tobak, alkohol eller droger. När det gäller droger hade inte en enda av niondeklassarna provat. Utbudet av droger tycks också vara lägst i länet i Storfors där åtta procent svarade att de blivit erbjudna droger – jämfört med 18 procent som i genomsnitt blivit erbjudna narkotika i Värmland.

Sven-Erik Rhen pekar på undersökningen Ung i Värmland, som tidigare genomfördes av Karlstad Universitet. Där låg Storfors under många år på en förvånansvärt låg nivå gällande alkohol, tobak och narkotika.

- Vi har en lång tradition, ända sedan 80-talet, när det gäller att sticka ut positivt och vi har jobbat aktivt inom både skola, folkhälsa och individ- och familjeomsorg med de här frågorna. Dessutom finns det självklart ett stort föräldraengagemang bakom sådana här siffror, säger Sven-Erik Rhen.

En av de allra viktigaste parametrarna tror han är de goda relationer som vuxna i Storfors har skapat med ungdomarna. Dessutom ser han stora fördelar med det faktum att Storfors är en liten kommun.

- Det finns inte en chans att nå fram till en ungdom som du inte har en relation med. Utan relation lyssnar de inte, säger han.

Sven-Erik Rhen är glad över de positiva siffrorna, men säger att man som kommun inte får "slå sig för bröstet" och slappna av.

- Vi måste ständigt vara på tå och jobba med detta. En epidemi med alkohol, knark eller rökning kan slå till på några veckor. Samma sak gäller mobbing, så det är livsfarligt att slå sig till ro, säger han.

Enkätundersökningen visar följande siffror:

Rökt under de senaste 12 månaderna
Storfors 2 procent, Värmland 12 procent
Använt e-cig de senaste 12 månaderna
Storfors 0 procent, Värmland 16 procent
Använt vattenpipa de senaste 12 månaderna
Storfors 4 procent, Värmland 7 procent
Använt snus de senaste 12 månaderna
Storfors 2 procent, Värmland 13 procent
Använt alkohol de senaste 12 månaderna
Storfors 8 procent, Värmland 33 procent
Intensivbrukat alkohol minst en gång i månaden
Storfors 0 procent, Värmland 7 procent
Använt narkotika någon gång
Storfors 0 procent, Värmland 7 procent

Diagram över eleverna alkohol- och tobaksvanor

Senast publicerad av Eva Wiklund