Logotype för Storfors kommun

Kommuner tar gemensamt grepp mot övervikt bland barn

Kommunalråd Hans Jildesten, kommunalråd Per Gruvberger, EU-samordnare Ann-Louise Izindre och Folkhälso- och EU-samordnare Kicki Karlsson höll presskonferens under torsdagen. FOTO: Eveliina Kaipainen Kolehmainen

Nu ska fyra kommuner jobba tätt tillsammans för att motverka övervikt bland unga.
- Vi ska se vad andra har gjort och vilka effekter det har fått. Vi ska inte komma med pekpinnar utan istället ge inspiration, säger Kicki Karlsson, folkhälso- och EU-samordnare i Storfors.

Övervikt bland barn och ungdomar ökar i hela Sverige och i Värmland är en fjärdedel av alla tioåringar överviktiga. De fyra deltagande kommunerna; Filipstad, Säffle, Storfors och Forshaga, vill nu ta ett gemensamt grepp för att förbättra situationen.

- Målet är att sänka siffrorna i våra kommuner kraftigt, i första hand till riksgenomsnittet, säger Annelie Izindre, EU-samordnare i Filipstad.

De fyra kommunerna har fått ett bidrag på 200 000 kronor från Region Värmland. Pengarna ska användas till en förstudie som blir ett första steg i en längre satsning.

- Jag ser stora möjligheter när vi kan samarbeta och lära av varandra. Redan idag gör vi bra saker i Storfors, vi erbjuder exempelvis frukost på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola, kraftigt subventionerade gymkort till alla högstadieelever och från början av februari även frukt varje dag till lågstadieeleverna. Att ge alla ungdomar samma möjligheter är viktigt och vi ska inspirera oss av sånt som andra kommuner gör, säger Hans Jildesten, kommunalråd i Storfors.

Förstudien ska mynna ut i ett förslag till en större genomförandeplan, och på sikt handlar det om att stärka folkhälsan i de deltagande kommunerna, och kanske också visa på goda exempel för andra kommuner.

- I de lägre åldrarna rör sig barn mycket men från årskurs sju händer det något. Vi vill se vad, varför och vad man kan göra åt det. Man ska ju orka med ett helt arbetsliv sedan, säger Ann-Louise Izindre, som också pekar på bra saker som man redan genomfört i Filipstad. Bland annat en konstgräsplan, skatepark och Fritidsbanken som snart ska öppna.

Per Gruvberger, kommunalråd i Filipstad, betonar att förstudien inte är inriktad mot enskilda individer – utan går ut på att hitta generella insatser som gynnar stora grupper.

- Vi kommer att titta på hur vi kan göra på bästa sätt inom våra verksamheter för att ge möjlighet till barn att röra sig ännu mer, säger han.

Filipstad kommer att vara projektägare och en projektledare ska hålla i trådarna. Projektet kommer jobba lokalt och ha en övergripande styrgrupp.

Senast publicerad av Eva Wiklund