Logotype för Storfors kommun

Föräldrar gör tummen upp för skolan i Storfors

Rektor Sven-Erik Rhen är nöjd över de senaste tio årens höga ranking för Storfors skolor.

Rektor Sven-Erik Rhen är nöjd över de senaste tio årens höga ranking för Storfors skolor.

Varje år gör Föräldraalliansen en skolranking, och i år hamnar Storfors på 24:e plats av landets 290 kommuner.

Ännu mer intressant är att Storfors i genomsnitt legat på plats 18 i landet om man tittar på de senaste tio åren.

- Det visar att vi har en bra verksamhet och en långsiktighet, säger rektor Sven-Erik Rhen.

Föräldraalliansen, som är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar, utgår ifrån fyra kvalitetsområden när de beräknar ett ”kommunalt grundskoleindex”. Alliansen verkar för en likvärdig skola i hela landet och det som mäts är kommunernas ambition för grundskolan.

Man undersöker bland annat hur många elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lärartäthet, andel lärare med pedagogisk examen, andra hälso- och studiefrämjande resurser som elevhälsa, måltider och lärverktyg samt antal elever per avdelning på fritidshemmen.

- När det gäller små kommuner kan värden gå upp och ner mellan olika år eftersom populationen är så liten, därför är det extra roligt att vi ligger på en hög nivå sett över lång tid, säger Sven-Erik Rhen.

Den största enskilda faktorn när det gäller kvaliteten på grundskolan i Storfors är enligt rektorn personalen. Storfors skolor har haft en mycket låg personalomsättning, år efter år, och kommunen har många lärare som pendlar från näraliggande orter för att jobba på Vargrboskolan, Kroppaskolan och Bjurtjärns skola.

- Vi har en otroligt engagerad och kunnig lärarkår och hög trivsel bland både lärare och elever. Den låga personalomsättningen är ytterligare ett bevis på det. Man pendlar inte flera mil om dagen om man inte trivs, säger Sven-Erik Rhen, som också poängterar att Storfors kommun under många år prioriterat just skolan.

- Vi har under många år bjudit våra elever på frukost, vi har en god lärartäthet och vi jobbar på olika sätt för att främja gemenskapen i skolan, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund