Logotype för Storfors kommun

Fin skolgård efter skräpplockardag på Kroppaskolan

Förra veckan hade Kroppaskolan en skräpplockardag på initiativ från eleverna. Flera sopkassar fylldes när eleverna tillsammans med personalen hjälptes åt att göra skolgården fin.

Ett förslag kom upp på ett klassråd i början av september ifrån en av klasserna. Eleverna tyckte att det var skräpigt på skolgården och de önskade en extra skräpplockardag, en sådan dag som körs på alla skolor under våren.

Frågan lyftes på elevrådet, som tyckte att det var ett bra förslag. Alla elever på Kroppaskolan deltog på dagen tillsammans med lärarna.

-Det här var ett väldigt bra initiativ där elever och personal tillsammans hjälper till för att hålla skolan och skolgården fin, säger rektor Annelie Izindre. Det är även en bidragande faktor till varför vi har så lite skadegörelse på våra lokaler i Storfors.

Annelie säger också att lärarna lyfter, såväl före som efter skräpplockandet, miljötänk och långbar hållbarhet vilket ingår i läroplanen.

Arbetet knöts också samman med veckans matråd där matsvinn diskuterades. Eleverna är aktivt deltagande och kommer med goda förslag hur vi tillsammans kan verka för att göra skolan och miljön bättre.

Senast publicerad av Kristina Elmström