Logotype för Storfors kommun

Elever ska rustas bättre för arbetsmarknaden

Nu ska eleverna på Vargbroskolan få bättre kunskaper om sitt framtida arbetsliv. Det ska ske genom ett projekt som ska drivas i hela länet under tre års tid.

 Region Värmland har genomfört en förstudie utifrån ett likande projekt i Västerås. Man ser att det redan idag finns bra insatser för att länets unga ska kunna välja yrkesliv, men man ser också att det skulle behövas ännu kraftfullare verktyg och mer information. Man vill också se ett ökat samarbete mellan näringsliv och skola. Därför vill Region Värmland anställa två kommunikatörer som ska jobba på högstadieskolorna i hela länet – tillsammans med både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsförmedlingen kommer också att bidra med arbetskraftsprognoser. Genom detta ska eleverna få ökad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut några år in i framtiden och därigenom kunna göra kloka gymnasieval. Man tror också att projektet kommer att öka motivationen för fortsatta studier.

Det privata näringslivet bidrar med 570 000 kronor om landstinget och kommunerna går in med lika mycket. Dessutom kommer Region Värmland att lägga lika stor summa som övriga sammanlagt bidrar med.

Projektbudgeten kommer att ligga på drygt sju miljoner kronor under treårsperioden och samtliga skolchefer i länet har ställt sig positiva. Kommunstyrelsen i Storfors fattade beslut om att delta i projektet till en kostnad på 7000 kronor per år för Storfors del.

Projektperioden kommer att starta den 1 juni 2018.

Senast publicerad av Eva Wiklund