Logotype för Storfors kommun

Elever, lärare och föräldrar ger toppbetyg för skolan i Storfors

Rektor Sven-Erik Rhen är stolt och nöjd över resultaten från Skolinspektionens enkät.

Rektor Sven-Erik Rhen är stolt och nöjd över resultaten från Skolinspektionens enkät.

I Storfors är elever, föräldrar och skolpersonal mycket nöjda med kommunens skolor.
De är bland annat nöjda med inflytande, planering och trivsel.
Det visar Skolinspektionens enkät från hösten 2014 där Storfors får toppbetyg.

Rektor Sven-Erik Rhen menar att receptet stavas personal som trivs och utvecklas. Om personalen mår bra och trivs – då kan de också skapa trivsel för eleverna.

- Vi har bra, fräscha lokaler, och det är viktigt, men det är personalen som är pulsen i hela verksamheten. Det är helt avgörande att de trivs, säger Sven-Erik, som kan glädjas åt en väldigt låg personalomsättning. Har man väl fått jobb i Storfors så verkar det som att man stannar länge.

Nu kan han även glädja sig åt Skolinspektionens enkät där man frågat ut elever i årskurs fem och årskurs nio. Frågorna handlar bland annat om de får bra stimulans, om de vet vad som krävs av dem i skolarbetet, om det finns tillräckliga utmaningar och om de känner trygghet.

På samtliga punkter ligger staplarna för Storfors högt över medelvärdet för de 68 kommuner som ingår i Göteborgsregionen. I Storfors upplever nästan sju av tio elever att de har god studiero. Det ska jämföras med genomsnittet där bara hälften av alla tillfrågade elever i regionen upplever det.

På frågan om skolan förhindrar kränkningar svarar nio av tio elever ja. Siffran för hela regionen är sju av tio.

Även den pedagogiska personalen är mer nöjd än genomsnittet på punkt efter punkt.

100 procent av elever och lärare på skolan har svarat, men för vårdnadshavarna är det något lägre svarsfrekvens.

- Även där visar svaren att Storforsföräldrarna är mer nöjda än föräldrar generellt. På vissa punkter mycket mer nöjda. När det gäller ”att förhindra kränkningar” är nio av tio föräldrar på Vargbroskolan nöjda, medan snittet är åtta av tio nöjda i regionen.

Hur tänker då skolans rektor. Vilka bitar ser han som viktigast för att få en bra skola?

- Man måste skapa ett öppet klimat. Där man vågar prata, där man vågar göra fel och där man vågar vara som man är. Det driver utvecklingen framåt mycket mer än att provocera fram saker, säger rektorn, som ser på skolan precis som på idrotten där han varit aktiv många år.

- En fotbollstränare måste få gruppen att jobba som ett team. Det är precis samma sak i skolan.

Utifrån enkätsvaren har Skolinspektionen valt ut 25 procent ”risk-skolor” som får besök. Detta gäller inte Storfors, som kommer att få en granskning av annat slag.

- Man granskar oss på huvudmannanivå och där kan vi säkert få kritik för att vi inte varit tillräckligt systematiska i vår dokumentation. Vi har blivit mycket bättre på den biten också, men ibland går vi på magkänslan för att lösa ett problem och kommer kanske efter med själva dokumentationen, säger Sven-Erik.

Han menar att just den biten kan vara svårare för små skolor som inte har staber av administrativ personal till hjälp med dokumentationen.

- Vi tycker att vi gör enormt mycket kvalitetsarbete – och det visar också enkätsvaren, men, som sagt, vi kan bli ännu bättre på att dokumentera, säger rektorn, som hälsar på skolans drygt 300 elever med namn.


Utdrag från enkätsvaren på Vargbroskolan

Medelvärdet gäller alla skolor i samtliga 68 kommuner

Pedagogisk personal

Anpassning efter elevens behov 8 (medel 7,7)

Pedagogiskt ledarskap 9,1 (medel 7,4)

Utveckling av utbildningen 7,9 (medel 6,7)

Vårdnadshavare

Vårdnadshavares delaktighet/inflytande 6,4 (medel 5,9)

Trygghet 8,6 (medel 8,2) Förhindra kränkningar 9,1 (medel 8)

Elever åk 5

Vuxna reagerar om någon varit elak mot en elev 9,6 (medel 8,2)

Jag har studiero på lektionerna 7,9 (medel 6,3)

i min skola respekterar vi varandra 8,1 (medel 7,6)

Vi får diskutera/debattera olika frågor 9,4 (medel 7,9)

Skolarbetet är roligt 7,4 (medel 6,9)

Jag känner mig trygg i skolan 8,8 (medel 8,5)

Elever åk 9

Veta vad som krävs 7,4 (medel 6,5) Stimulans 7,1 (medel 5,4)

Argumentation o kritiskt tänande 7.9 (medel 6,6)

Grundläggande värden i undervisningen 8,1 (medel 6,1)

Delaktighet och inflytande 7,7 (medel 5,6)

Studiero 6,7 (medel 5,3) Trygghet 9,1 (medel 8,2)

Förhindra kränkningar 9 (medel 7)

Utmaningar 7,7 (medel 7) Stimulans 7,1 (medel 5,4)

Senast publicerad av Eva Wiklund