Logotype för Storfors kommun

Elever, lärare och föräldrar ger skyhöga betyg för Storfors skolor

Under våren har skolorna i Storfors fått besök från utbildningsdepartementet och från andra kommuner. Här visar skolchef Sven-Erik Rhen (th) skolan för politiker från Solna tillsammans med lärare och fackliga representanter.

I Storfors är elever, lärare och vårdnadshavare långt mer nöjda än man är i riket i genomsnitt.
Det visar Skolinspektionens enkät för 2020.
- Det som känns extra roligt är att de goda omdömena bibehålls och att niondeklassarna, som har hela sin skoltid bakom sig, ger oss skyhöga betyg, säger skolchef Sven-Erik Rhen.

Vart annat år genom för Skolinspektionen en Skolenkät. Elever i femte klass på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola samt elever i nionde klass på Vargbroskolan får svara på frågor. Dessutom får samtliga lärare och föräldrar på kommunens tre skolor delta i enkäten.

Omdömena från de tillfrågade grupperna har varit höga under en lång rad år, och 2020 är inget undantag. Dessutom är svarsfrekvensen i Storfors långt över medel för riket.
I åk 5 svarade 98 procent av alla elever och i nian 94 procent av alla elever. Samtlig pedagogisk personal svarade och när det gäller föräldrar svarade 62 procent jämfört med 35 procent i riket.

På den övergripande frågan ”Jag är nöjd med min skola” har Åk 5 fått betyget 8,1 på en skala från 0 till 10. Medelvärdet i Sverige är 7,3.

Åk 9 ger ett ännu högre betyg med 8,3 på samma skala, jämfört med medelvärdet 5,9 för hela Sverige.

Eleverna har fått svara på frågor om delaktighet, trygghet, ordningsregler och studiero. De har också fått svara på om skolan förhindrar kränkningar, om de har lätt att få kontakt med elevhälsan, om det finns positiva utmaningar och om de vet vad som krävs för att nå kunskapsmålen. Det finns också frågor om skolans grundläggande värden och anpassning till elevernas behov.

På fråga efter fråga ligger Storfors niondeklassare högt över medelvärdet för Sverige.

- Det är naturligtvis jätteroligt att våra elever trivs, det ser vi ju också på resultaten där vi jobbar för att alla elever ska nå målen och få gymnasiebehörighet, säger Sven-Erik Rhen.

En stabil lärarkår med engagerade lärare som kan förmedla känslan av att de bryr sig om eleverna och det faktum att personalen sprider god stämning omkring sig som smittar av sig på eleverna, är ett par nyckelfaktorer.

Samtliga 43 lärare har svarat på enkäten och de ger genomgående poäng över medelvärdet. Det pedagogiska ledarskapet får 9,5 poäng och utveckling av utbildningen får 9,1 poäng.

145 vårdnadshavare har svarat och på frågan om de är nöjda med skolan som helhet blir poängen 8,8 – att jämföra med medelvärdet i Sverige på 7,4.

- Jag är väldigt glad över de omdömen som elever, lärare och vårdnadshavare ger oss, men vi lägger inte så stor vikt vid enskilda resultat. Det viktiga för oss är att de här grupperna har gett oss goda omdömen under många år. Det visar att det finns en stabilitet, säger Sven-Erik Rhen.

Läs mer i tabellerna nedan, eller klicka vidare till hela Skolenkäten via länkarna.

Läs hela enkäten Pdf, 445.2 kB.

Elever i åk 9 Vargbroskolan

Elever i åk 9 Vargbroskolan övergripande nöjdhet

Elever i åk 5

Den grå stapeln inkluderar även Bjurtjärns skola åk 5, som inte hade ett eget diagram. Svart stapel är medelvärdet för Sverige.

Elever i åk 5 - övergripande nöjdhet

Pedagogisk personal i skolorna

Svart stapel är medelvärdet för Sverige.

Pedagogisk personal utveckling av utbildningen

Vårdnadshavare - enkätsvar

Svart stapel är medelvärdet för Sverige.

Vårdnadshavare - övergripande nöjdhet

Senast publicerad av Eva Wiklund