Logotype för Storfors kommun

Distansundervisning på högstadiet från 17 december

Kvinna står framför Vargbroskolan i disigt väder

Skolchef Annelie Izindre berättar att Varbroskolans högstadium går över till distansundervisning från och med 17 december. Detta utifrån Smittskydd Värmlands rekommendationer för hela länet.

Från och med torsdag 17 december undervisas årskurs 7-9 på Vargbroskolan på distans.
Bakgrunden till detta är Smittskydd Värmlands rekommendation utifrån det faktum att andelen positiva prover för covid -19 ökat påtagligt i den åldersgruppen i länet.

Smittskydd Värmland rekommenderar högstadieskolorna i Värmland att gå över till distansundervisning från och med torsdag den 17 december och höstterminen ut. Distansundervisningen gäller enbart årskurs 7-9. Årskurs F-6, samt grundsärskolan undervisas på plats. Elever som är i behov av kognitivt eller socialt stöd får komma till skolan. Mentor för dialog med vårdnadshavare.

Skolan påminner om betydelsen av att även på fritiden begränsa umgänget till några få personer.

Under onsdagen den 16 december har klassansvariga samlat sina elever och informerat om distansundervisningens utformning. Ett informationsblad skickas hem med eleverna och informationen läggs även ut på sociala medier. Undervisande lärare startar första lektionen via Classroom som finns att tillgå både på mobiltelefon och dator. Saknas detta kan barnets mentor kontaktas.

Eleverna måste hålla sig uppdaterade på vad som gäller för respektive ämne/lärare. På morgonmötet kan man samla ihop frågor och funderingar som klassansvariga förmedlar till berörda.

Om eleverna är sjuka och inte kan delta görs sjukanmälan som vanligt på tel 0550-652 00.

Skollunch kan beställas genom att kontakta skoladministratör mellan klockan 07.30 och 08.00 på tel 0550-652 00. Matlådan hämtas sedan i skolrestaurangen klockan 11.30.

Vargbroskolans lärare och elevhälsoteam arbetar på plats under verksamhetstid. Elevhälsan kommer att vara tillgänglig via telefon och mejl enligt nedan:

Pernilla Günther tel 0550-65220, pernilla.gunther@storfors.se
Malena Andersson tel 0550-65204, malena.andersson@storfors.se
Gabriella Hassel te: 0550-652 22, gabriella.hassel@storfors.se

Övrig information: Skolchef Annelie Izindre, tel 0550-652 03, annelie.izindre@storfors.se

Senast publicerad av Jessica Strömberg