Logotype för Storfors kommun

Artistbesök för att stärka gruppen

Tor Våge använder rytmnistrument

Det behövs mer än traditionell lärarledd undervisning för att stärka en grupp. Att låta artisten och föredragshållaren Tor Våge utmana eleverna på Forsbroskolan att våga pröva något annorlunda var ett nytt grepp.

Introduktionsprogrammet på Forsbroskolan i Kulturhuset har ca 20 elever i åldern 17-20 år och alla har kommit hit i höst eller för något år sedan. När Tor Våge från Karlstad nyligen besökte gruppen fick eleverna pröva på olika individ- och gruppstärkande aktiviteter. Man pratade om fenomen som ”bekvämlighetszonen” och vad det innebär att lämna den. För att ytterligare förstärka detta fick eleverna prova på olika rytmiska och musikaliska övningar med målet att stärka självkänslan och öka gruppgemenskapen.

De har olika språk, nationalitet och religion och det kan komma nya elever hela tiden. Lärarna jobbar dagligen för att det ska bli en bra grupp och med att få alla att utvecklas individuellt, att bli nyfikna på varandra, att tolerera olikheter och att känna tillhörighet.

-Eleverna tyckte att det var mycket givande och vill gärna se att Tor kommer tillbaka vid ett senare tillfälle. I klassen följde vi upp det hela med att ventilera vad det innebär att ”följa sitt hjärta” och våga stå för den man är, säger Anne Inkin, en av lärarna.


Tor Våge utmanar eleverna att pröva något annorlunda.

Tor Våge utmanar eleverna att pröva något annorlunda.

Senast publicerad av Kristina Elmström