Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om Du på grund av lång eller besvärlig resväg, måste inackordera dig på skolorten. Tilläggets storlek beräknas på reseavståndet mellan folkbokföringsadress och skola.

Tillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor, och kan därför inte kombineras med busskort eller reseersättning.

Inackorderingstillägg kan man få till och med vårterminen Du fyller 20 år.

OBS! Tillägget sökes på nytt varje läsår. Och du kan inte söka resebidrag och inackorderingstillägg. Bara ett av bidragen

Du ska vara inackorderad på skolorten eller dess närhet.

Kommunen beviljar endast för studier i det offentliga skolväsendet.

För studier vid friskola, riksinternat eller folkhögskola söker man inackorderingstillägg via CSN, 0771-276 000.

Lång eller besvärlig resväg

Om reseavståndet mellan hemmet och skolan är minst 40 km (i en riktning) kan Du beviljas inackorderingstillägg.

Avståndet kan variera om Du exempelvis har praktikdagar utanför skolan, då räknas avståndet från hemadress till praktikplatsen. Kravet på 40 km reseavstånd i en riktning måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.

Om reseavståndet är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg ändå beviljas, om den totala restiden överstiger 3 timmar/ dag. Tillägget beviljas då med lägsta belopp.

Tillägget beviljas efter avståndet mellan hemmet och skolan enligt följande:

Avstånd-km

0-150,  1 510 kr/mån

151 - 300,  1 840 kr/mån

301 -   ,  2430 kr/mån


Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan också beviljas på hemorten om det finns så allvarliga motsättningar i hemmet att behov av annat boende finns. Intyg ska då bifogas från social myndighet.

Tillägget betalas ut under 9 månader per läsår (september- maj), och betalas ut i efterhand. Information kommer att skickas gällande utbetalningsdagarna.

Ändrade förhållanden

Avbrott i studier eller andra ändrade förhållande måste omedelbaii meddelas 0550-65209, risken är att Du/vårdnadshavare annars blir återbetalningsskyldig på hela det felaktiga beloppet.

Kontakta gärna rektor Anders Johannesson om Du har frågor.
tel. 0550-65209 

Ansökan skickas/lämnas till:

Forsbroskolan
Anders Johannesson
Box 1001
688 29 Storfors

snarast men senast den 17 september 2018

Kontakt


Besöksadress:
Centrumplan 1
Storfors

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-05-28