Gymnasieskola

Storfors Gymnasieskola

Vi har endast Introduktionsprogrammen på vår skola i syfte att nå betyg för att kunna komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller att skolas till att kunna bli anställningsbar.

Vi har i dagsläget allt från heltidsstuderande till heltidspraktikanter.

Vi finns på Forsbroskolan i Kulturhuset/Folkets Hus på andra våningen mitt emot biblioteket.

De 4 program som erbjuds är;

Språkintroduktion

Utbildningen syftar till att ge nyanlända ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Utbildningen ska förbereda för elever att gå vidare inom gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Individuellt alternativ

Syftar till att förbereda elever för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Praktik kan vara ett inslag i utbildningen.

Preparandutbildning

För studiemotiverade elever som snabbt vill bli behöriga till ett nationellt program. Utbildningen är ettårig. Gymnasiekurser kan läsas parallellt med grundskolekompletteringen

Yrkesintroduktion

Utbildningen syftar till att underlätta för etablering på arbetsmarknaden eller för studier på ett yrkesprogram.

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen.


Kontakt


Besöksadress:
Centrumplan 1
Storfors

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-05-28