Logotype för Storfors kommun

Det kommunala aktivitetsansvaret

Aktivitetsansvaret omfattar samtliga ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, och inte heller innehar ett arbete.

Kommunen har ett särskilt ansvar att tillse att dessa unga vuxna kontaktas och att en handlingsplan upprättas.

Du som ung vuxen och tillhör någondera av de uppräknade grupperna ovan kommer att kontaktas i frågan av dessa personer.

Om du hoppar av gymnasiet eller mister ditt arbete är det en fördel om du själv kontaktar oss, för att snabbare få hjälp.

 

Kontakt

KAA-ansvarig
Louise Fromholdt
0550-652 44

Länkar


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre