Det kommunala aktivitetsansvaret

Aktivitetsansvaret omfattar samtliga ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, eller inte heller innehar ett arbete.

Kommunen har ett särskilt ansvar att tillse att dessa unga vuxna kontaktas och att en handlingsplan upprättas.

Du som ung vuxen tillhör någondera av de uppräknade grupperna ovan kommer att kontaktas i frågan av dessa personer.

Om du hoppar av gymnasiet eller mister ditt arbete är det en fördel om du själv kontaktar oss, för att snabbare få hjälp.

 

Kontakt

Rektor

Anders Johannesson

0550-652 09


Projektledare KAA

Annie Schallengruber

0550-651 76

070-378 06 71

Länkar


Senast publicerad av Anders Johannesson 2019-02-13