Logotype för Storfors kommun

Gymnasium

Storfors kommun har ingen gymnasieverksamhet i egen regi. Gymnasieelever hänvisas till angränsande kommuner. Vid frågor gällande busskort, resebidrag, inackorderingstillägg eller hur ansökan går till hänvisas till skoladministratör Anne-Charlotte Buhre på Vargbroskolan.

Kontaktuppgifter

Skolchef
Annelie Izindre
0550-652 03

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Nilsson
0550-651 48

Skoladministratör
Anne-Charlotte Buhre
0550-651 13

Kontakt

Skolchef
Annelie Izindre
0550-652 03

Skolexpedition
Anne-Charlotte Buhre
0550-651 13

Besöksadress:
Vargbroskolan
Skolgatan 2, Storfors

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre