Gymnasium

Välkommen till gymnasieutbildningen i Storfors

Hos oss hittar du introduktionsprogrammen. Språkintroduktion och individuellt allternativ.

Språkintroduktion

Utbildningen syftar till att ge nyanlända ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Utbildningen ska förbereda för elever att gå vidare inom gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Individuellt alternativ

Syftar till att förbereda elever för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Praktik kan vara ett inslag i utbildningen.


Projektet Värmlands Nya

Värmlands Nya är ett ESF-projekt som riktar sig till nyanlända mellan 15-24 år som är inskrivna i grund- eller gymnasieskola. Målet med projektet är att fler nyanlända ungdommar ska klara måluppfyllelsen i skolan.


Du hittar oss på Forsbroskolan i Kulturhuset/Folkets Hus på andra våningen mitt emot biblioteket.

Kontaktuppgifter Forsbroskolan

Introduktionsprogrammen (IM) 0550-652 72, 072-141 31 84


Tf Rektor

Elin Paakkonen 0550-652 09 070-386 66 05 elin.paakkonen@storfors.se 


Skolassistent

Ann-Cristine von Schedvin 0550-652 06
ann-cristine.vonschedvin@storfors.se


Lärare

Charlott Nilsson (engelska, svenska,svenska som andraspråk och historia) charlott.nilsson@storfors.se

Elin Paakkonen (matematik, biologi, kemi och fysik)
elin.paakkonen@storfors.se


Berit Rodehn(IMA och Bild)
berit.rodehn@storfors.se Studie- och yrkesvägledare (SYV)

 

Skolsköterska

Pernilla Günther 0550-652 20 pernilla.gunther@storfors.se


Skolkurator

Malena Andersson 0550-652 04 malena.andersson@storfors.se
Värmlands Nya
ESF

Kontakt

Tf Rektor
Elin Paakkonen
0550-65209

Skolexpedition

0550-652 06

Besöksadress:
Centrumplan 1
Storfors

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-05-28