Kontaktuppgifter

Vargbroskolan
Skolgatan 2
688 31 Storfors

Tfn: 0550 652 00 Fax: 0550 652 01
e.post: vargbroskolan@storfors.se

Sjukanmälan
telefon: 0550-65217

Lärarnas arbetsrum
0550-65212

Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
Ingmarie Thyr
telefon: 0550-652 05
e-post: ingmarie.thyr@storfors.se

Rektor Vargbroskolan och Särskolan
Sven-Erik Rhén
telefon: 0550-652 02
e-post: sven-erik.rhen@storfors.se

Biträdande Rektor Vargbroskolan
Anne-Charlotte Buhre
telefon: 0550-65113
e-post: anne-charlotte.buhre@storfors.se

Studie- och yrkesvägsledare
Charlotte Nilsson
telefon: 0550-65148
e-post: charlotte.nilsson@storfors.se

Övrig personal>

Kontakt

Vargbroskolan
Skolgatan 2
688 31 Storfors

Tfn: 0550 652 00 Fax: 0550 652 01
e.post: vargbroskolan@storfors.se

Länkar


Senast publicerad av Charlotte Nilsson 2018-08-13