Logotype för Storfors kommun

Nyheter Kroppaskolan

 

Information till vårdnadshavare

Fritidshemmets personal erbjuds gemensam kompetensutveckling två dagar per år. Dessa dagar är fritidshemmen stängda.

Hösten 2022 infaller denna dag:

Torsdagen 17 november

Om du som vårdnadshavare inte kan lösa behovet av omsorg hålls en avdelning på någon av Storfors förskolor öppet med hjälp av vikarier.

Meddela din fritidshemsavdelning senast

Torsdagen den 10 november.

Vänligen

Maria Smeds

Rektor Kroppaskolans rektorsområde

Teckning på elever som läser böcker

Välkommen till Kroppaskolan.

Kontakt

Länkar

Senast publicerad av Beatrice Jansson Torsdotter