Förskoleklass

 

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som fungerar som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan.

Verksamheten styrs av läroplanen, Lgr -11, som är utfärdad av Skolverket samt skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer.

Förskoleklass är en egen skolform med fokus på matematik, svenska, naturkunskap, rörelse och lek som fortfarande har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande.

 

Tiden för förskoleklass är 8.10-13.00.

 

Personal

  • Solveig Svensson
  • Sanna Palm

 

Kontakt

Telefon förskoleklass

070 - 240 41 05  

Senast publicerad av Desirée Lavén 2019-01-08