Logotype för Storfors kommun

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskriterier. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskriterier, kan gå i grundsärskolan. Elever inom grundsärskolan läser efter en egen läroplan och undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Inom grundsärskolan kan man också läsa ämnesområden, om man inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom grundsärskolan; estetisk verksamhet, kommunikation (här inryms även modersmålsundervisning), motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

En elev inom grundsärskolan kan vara integrerad i grundskolan. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Grundsärskolan i Storfors kommun finns på Vargbroskolan. Där jobbar en specialpedagog, en speciallärare samt tre resurspedagoger. Skolans elevhälsoteam är också knutet till grundsärskolan.

Kontakt

Rektor Vargbroskolan
Jesper Fromholdt
0550-652 06

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre