Logotype för Storfors kommun

BUS - aktiviteter för unga

BUS var från början ett 5-årigt projekt som visade sig bli så lyckat att verksamheten från och med 1 januari 2008 blev permanent.
 
BUS bidrar till det alkohol- och drogförebyggande arbetet genom att ge barn och unga möjligheten att påverka samtidigt som det ger en meningsfull fritid.  BUS ska också främja familjebanden.
 
200 000kr avsätts årligen till BUS. I demokratisk anda får barn och unga vara med och ta fram de aktiviteter som de önskar göra för pengarna.

BUS ansvarar också för program till de olika skolloven tillsammans med föreningar, Storfors församling och IOGT/NTO.

Senast publicerad av Eva Wiklund