Bredband och IT

Här hittar du information om bredband i Storfors kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring t.ex. fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu börjar arbetet med att uppnå denna målsättning i Storfors kommun.

Här hittar du vanliga frågor och svar om fiberPDF.

Frågor och svar om 5Glänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i NyTeknik.

2017-06-13 Fiber till alla

Nu erbjuder IP-Only en fiberanslutning till boende i hela västra halvan av kommunen samt området kring Stockviken. Informationsmöten hölls under vecka 22. Detta innebär att alla kommunens invånare nu har fått möjligheten att ansluta sig till fiber.

2017-05-04 Stamfiber genom Storfors kommun

IP-Only har kommit igång med bygget av stamfiber från Kristinehamn, genom Storfors och Filipstad och vidare upp till Dalarna. Just nu gräver man längs väg 237 öster om Storfors.

2016-12-19 Regeringens bredbandsstrategi

Alla ska ha tillgång till bredband i regeringens nya bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I fiberområde Storfors Sydost förlängs försäljningen till 2017-01-31. Beslut om projektstart har fattats, så det blir alltså av! För områden i västra delen av kommunen (Lundsberg, Lungsund, Kungsskogen, Bjurbäcken) kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Detsamma gäller även för Stockviken. Ytterligare bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i de aktuella fiberområdet. I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät (helt nytt nät) kommer även företag att kunna ansluta sig.

Stamfiber

Stamfiber längs väg 237

Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Björn Kjerrulf
Tel: 0550 - 880 36 (tis - tors)

byNet - kontakt landsbygd
Johnny Svensson johnny.svensson@bynet.se

Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2017-06-13