Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder som regel varje månad, med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor.

Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Storfors kommunfullmäktiges sammansättning 2014-10-15 - 2018-10-14

Ledamöter    

Socialdemokraterna

Hans Jildesten  
Aurea Karlsson 
Glenn Aspnes  
Ingrid Resare     
Thomas Backelin 
Christina Skogström                              
Lennart Johansson   
Birgitta Viberg 
Steve Nilsson  
Christoffer Andersson
Leif B Persson  
Peter Fredriksson

Ersättare:
EvaLotta Härdig-Eriksson                   
Urban Lavén
Annika Byström
Janina Hjälm
Magnus Liljekvist
Patrik HedenströmVänsterpartiet

Peter Högberg
Inger Nordström
Lars-Erik Karlsson
Birgitta Hellberg

Ersättare: 
Pontus Löfgren


Centerpartiet

Håkan Larsson
Ingrid Andersson                                     
Birgitta Hagström
Mikael Lind

Ersättare:
Johan Järlestedt
Britta Jansson


Moderaterna

Andris Viduss 
Marian Väpnargård                   
Peter Farrington                

Ersättare:
Lars Johrin
Stefan Larsson

Sverigedemokraterna

Harriet Ulrici

Kontakt

Storfors kommun
0550-65100
storfors.kommun@storfors.se


Sammanträdesdatum 2017

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar kl 18.00

Se kalendarium>

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-07