Gymnasium, vuxenutbildning

Välkommen till vuxenutbildningen i Storfors

Hos oss hittar du kurser som kan leda till nytt jobb, fortsatt utbildning eller bara bättre självkänsla. Studier kan vara vägen till en bättre och roligare framtid. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, svenskundervisning för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (Särvux) Det kan också finnas möjlighet att få läsa in särskild behörighet för universitetsstudier.

Vem har rätt att studera på Komvux?

Enligt skollagen (20 kap, 11§ och 20§) får en vuxen studera på Komvux från och med höstterminen det år som han eller hon fyller 20 år eller efter att denne har slutfört sina studier på gymnasiet. Man ska vara bosatt i kommunen och sakna sådana kunskaper utbildningen syftar till. Man ska också bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du hittar oss i Kulturhuset/Folkets Hus på andra våningen mitt emot biblioteket.

Kontaktuppgifter Forsbroskolan

Introduktionsprogrammen (IM) 0550-652 72, 072-141 31 84

(kontakt och sjukanmälan)


Rektor

Anders Johannesson 0550-652 09 070-386 66 05 anders.johannesson@storfors.se

 

Lärare

Fredrik Karlsson (svenska, engelska) Blå mentor fredrik.karlsson@storfors.se

Caroline Östin (svenska och religion) mentor grön caroline.ostin@storfors.se

Charlott Nilsson (svenska, engelska, historia) mentor gul charlott.nilsson@storfors.se

Elin Paakkonen (matematik, biologi)
elin.paakkonen@storfors.se

 

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Anders Johannesson 0550-652 09, 070-386 66 05 anders.johannesson@storfors.se

 

Skolsköterska

Pernilla Günther 0550-652 20 pernilla.gunther@storfors.se

 

Skolkurator

Monika Olsson 0550-652 04 monika.olsson@storfors.se

 

Ungdomskonsulent

Joha Raskinen 0550-652 27 joha.raskinen@storfors.se

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-01-04